Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Ett år för folklig kapitalism – även i blandfonder

2021-01-22

Coronaåret 2020 medförde även något gott, eftersom året fick många finländare att börja spara. Aktiesparkonton slog sig igenom, men nya andelsägare strömmade i snabb takt även till blandfonderna. Antalet nya fondinvesterare det näst högsta på fem år under årets sista kvartal. Den ökade spargraden, nollräntorna på konton och blandfondernas goda avkastning och enkelhet lockar nya fondinvesterare.

I Finland har sparande och investering gått i en stigande trend redan under flera år. I fjol nådde entusiasmen för investeringar en ny nivå, då aktiesparkonton som lockar till aktieinvesteringar kom på marknaden. Enligt Euroclear Finland öppnade 150 000 finländare ett aktiesparkonto och många av dem investerade i aktier för första gången.

Den folkliga kapitalismens tillväxt begränsades dock inte endast till direkta aktieinvesteringar, utan även blandfondernas popularitet ökade i jämn takt, framgår det av S-Bankens rapport Rahastopörssi (pdf på finska), som kommer ut fyra gånger per år.

"Enligt vår utredning orsakade raset på aktiemarknaden i mars endast en tillfällig svacka i efterfrågan, eftersom blandfonderna lockade till sig investeringsflödet på ett föredömligt sätt från och med slutet av våren. Årets andra kvartal, då aktierna började stiga från bottennoteringarna, fick fondteckningarna att öka, och under årets sista kvartal ökade farten ytterligare", berättar Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken.

Under årets tre sista månader ökade antalet andelsägare i blandfonderna med över 27 000 nya andelsägare, vilket är den näst snabbaste tillväxten inom ett kvartal på fem år. Antalet andelsägare ökade med över 76 000 under hela året.

Enligt Suominen ökade sparande i fjol på ett naturligt sätt bland coronarestriktionerna, då människornas konsumtionsmöjligheter minskade.

"Till exempel resor och restaurangbesök minskade kraftigt, vilket lämnade fler euro för investeringar i plånboken än tidigare. Å andra sidan påminde nedgången i ekonomin, permitteringarna och samarbetsförhandlingarna människorna om att det är nödvändigt att spara, eftersom livet alltid kommer med överraskningar."

Kontoräntorna sjönk nära noll redan under föregående årtionde, men föregående år stärkte ytterligare förväntningen om en förlängd period av nollräntor, uppskattar Suominen. Därför sökte spararna bättre förvaringsplatser för sina medel än konton. Byggstenarna för finländarnas ökande investeringsboom var på plats då finansmarknaden dessutom snabbt vände uppåt i fjol och antalet "hjältesagor" om dem som blivit förmögna tack vare coronaraset och med investeringar ökade.

Ett ökande spektrum av möjligheter

Enligt Lippo Suominen, chefsstrateg vid S-Banken, är hushållens möjligheter att börja investera bättre än någonsin.

"Ett allt större spektrum investeringslösningar från aktiesparkonton till olika fonder och andra produkter finns tillgängliga, vilket är fint. Enkla, färdiga lösningar såsom blandfonder är dock fortfarande det bästa alternativet för många, eftersom de inte förutsätter att man själv måste göra sig besvär att djupare sätta sig in i analysering och marknader", säger Suominen.

I fjol kunde man få intryck av att många finländare dagligen handlar med aktier och på detta sätt får en utmärkt avkastning. Trots rykten anser Suominen att fenomenet är marginellt.

"En stor del av människorna vill inte bry sitt huvud med eller ligga sömnlösa på grund av ständig marknadsspänning, utan de nöjer sig med en stabil avkastning med liten möda. Det är bankernas uppgift att tillhandahålla enkla sätt för hela folket att investera."

På fondmarknaden i fjol var blandfonder och å andra sidan fonder som investerade i alternativa produkter, såsom fastigheter och skog, de största vinnarna. Båda är investeringar på lång sikt som föredras av hushåll och där en rimlig avkastning med måttlig risk eftersträvas.

Enligt Suominen var avkastningen från båda fondtyperna sist och slutligen utmärkt efter bergochdalbanan. I genomsnitt avkastade blandfonderna över fem procent och låg endast några procent från den genomsnittliga aktiefondsavkastningen med en betydligt lägre risknivå.

"Vägen för blandfondernas ökade popularitet är öppen även i år då behovet av att spara och de enkla investeringsformernas popularitet ökar."

Mer information:
Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 09 6134 6111, lippo.suominen@s-pankki.fi

Så här börjar du fondspara

Vi tycker att alla ska ha möjlighet att få avkastning på sina pengar. Därför syftar vi till att fondsparande och placeringar ska vara så enkelt och förmånligt som möjligt. Du kan börja fondspara genom att överföra exempelvis en tia per månad till en fond. Det finns dock inget hinder för att placera ett större belopp på en gång. Läs mer om olika alternativ, välj det alternativ som passar dig bäst och börja spara i tjänsten Spararen, på webbanken eller i S-mobil. Hos oss hittar du garanterat ett alternativ som motsvarar dina behov.

Så här börjar du spara