Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Blandfonderna gav rekordavkastning och lockade flest nya investerare på sex år

2021-04-20

I början av året gav de inhemska blandfonderna rekordavkastning och fick flest nya andelsägare på sex år. Den exceptionellt kraftiga aktieuppgången sedan bottennoteringarna för ett år sedan lockade över 46 000 nya investerare till blandfonderna. Även framöver främjas populariteten av god avkastning, sparpengar som samlats under covid-19-pandemin och behovet av att bygga upp ekonomiska buffertar.

Investeringar har varit ett populärt ämne i medierna. I synnerhet aktiva aktiehandlare har stått i rampljuset när nyheterna har rapporterat om aktietrejdare som har sagt upp sig för att bli rika på aktiehandel. I USA visade uppståndelsen kring Gamestop, som började med diskussioner i sociala medier i januari, på ett konkret sätt vilket ökat inflytande nya aktiespelare har.

Enligt fondrapporten Rahastopörssi (PDF, på finska) som S-Banken publicerar fyra gånger per år har investeringsaptiten emellertid ökat även i en större utsträckning. Blandfonderna, som är enkla, färdiga lösningar för alla som är intresserade av att investera, fick ett stort antal nya sparare i början av året.

”Under senare år har antalet andelsägare ökat med i genomsnitt 5 000 per månad, men i början av året fick vi över 10 000 nya andelsägare per månad, sammanlagt över 46 000. Allt som allt är antalet andelsägare i blandfonderna redan över 1,25 miljoner”, säger Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken.

Rekordavkastning är inte enda orsaken till populariteten

Den tydligaste orsaken till att blandfonderna har ökat i popularitet är den starka avkastningen. Avkastningen har traditionellt varit den bästa indikatorn på efterfrågan på fonder. Efter den exceptionellt kraftiga nedgången till följd av covid-19-pandemin har aktiekurserna stigit ovanligt snabbt.

”Trots att blandfonderna oftast även omfattar ränteinvesteringar som ger anspråkslös avkastning jämfört med avkastningen på aktieinvesteringar, har blandfonderna avkastat 27 procent under det senaste året. Det är helt klart den bästa avkastningen någonsin”, säger Lippo Suominen.

Avkastningen är ändå inte enda orsaken till den ökade populariteten. Folk har sparat under pandemin, vilket märks såväl på bankkontona som på investeringarna överlag. Spargraden har ökat i Finland och globalt. Pandemin påminde oss också om att livet ibland kommer med överraskningar och att det lönar sig att bygga upp ekonomiska buffertar. Dessutom stärker centralbankernas kraftiga stimulansåtgärder under pandemin ytterligare uppfattningen om att nollräntorna fortsätter ännu under lång tid. Därför söker investerarna efter mer lukrativa alternativ än konton.

Bland- och fastighetsfonderna hör till privathushållens favoriter

Största delen av de vanliga spararna vill inte ta några särskilt stora risker, utan nöjer sig i stället med mer måttlig avkastning till måttlig risk. Blandfonderna tillgodoser utmärkt detta behov. Jakten på måttlig avkastning återspeglas också exempelvis som en ständig efterfrågan på bostads- och skogsfonder. De senaste åren har dessa fonder gett en mycket stabil avkastning, vilket ökar deras popularitet vid sidan av mer konventionella investeringsobjekt.

Investeringsaptiten har ökat i stadig takt under senare år. Samtidigt har intresset för färdiga lösningar ökat. Direkta aktieköp eller köp av en bostad i investeringssyfte kräver många gånger mycket eget arbete och kunskaper av investeraren. Många vill inte göra allt själva, utan vill hellre ha en färdig, diversifierad lösning, vilket märks på fondmarknaden.

”Det har blivit mer accepterat att investera. Samtidigt har investerarna märkt att de inte behöver göra allt själva, utan att de kan få avkastning via en fond redan med små insatser”, säger Lippo Suominen.

Fondrapporten Rahastopörssi (PDF, 164 kt, på finska)

Mer information:
Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 09 6134 6111, lippo.suominen@s-pankki.fi

Så här börjar du fondspara

Vi tycker att alla ska ha möjlighet att få avkastning på sina pengar. Därför syftar vi till att fondsparande och investeringar ska vara så enkelt och förmånligt som möjligt. Du kan börja fondspara genom att överföra exempelvis en tia per månad till en fond. Det finns dock inget hinder för att investera ett större belopp på en gång. Läs mer om olika alternativ, välj det alternativ som passar dig bäst och börja spara i tjänsten Spararen på webbanken eller i S-mobil. Hos oss hittar du garanterat ett alternativ som tillgodoser dina behov.

Så här börjar du spara