Gå direkt till innehållet

S-Bankens fonder säljer nästan 400 bostäder till Avara Residential Fund II

2021-02-08

Fonder som hör till S-Banken-koncernen har sålt en portfölj innehållande nästan 400 bostäder till fonden Avara Residential Fund II som förvaltas av Avara. I bostadsportföljen finns sammanlagt 17 objekt, varav åtta är helägda och nio delägda bolag. Bostädernas yta uppgår till sammanlagt nästan 20 000 kvadratmeter. 

Objekten finns i stora städer i södra Finland och är nästan helt uthyrda. Portföljens största vikt finns i huvudstadsregionen och de övriga bostäderna i Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä.

Säljarna är FIM Asuntorahasto I Ky och FIM Bostad Specialplaceringsfond, vilka förvaltas av bolag som ingår i S-Bankens förmögenhetsförvaltning.

Petri Jokinen, verkställande direktör, FIM Fastighet Ab: Vi är mycket nöjda med affären och över att vår bostadsportfölj fick en ny finländsk ägare med en lång historia inom branschen. Samtidigt är det ett bra avslut för FIM Asuntorahasto I Ky som grundades 2013 och vars verksamhetsperiod nu upphör framgångsrikt.

Harri Retkin, CIO, Avara Oy: Förvärvet är ett utmärkt tillägg till vår växande fond Avara Residential Fund II Ky och stöder Avarafondernas tillväxt. Fondens strategi är att äga bostadsfastigheter på tillväxtorter och denna affär stöder mycket väl detta mål. Vi är glada över att få genomföra affären tillsammans med finländska proffs.

Arttu Ekqvist, CFO, Avara Rahastot Oy: Detta är en framgång för Avarafonderna. Det har varit förträffligt att få möjligheten att genomföra en transaktion där portföljens fokus ligger på huvudstadsregionen och objekten har förvaltats på professionell nivå. Det här är fondens andra verksamhetsår som nu inleds och tack vare våra egna projekt och denna transaktion är utsikterna utmärkta.

Tero Uusitalo, Co-Head of Capital Markets, JLL Finland: Vi är mycket nöjda över att ha kunnat bistå S-Bankens fonder i försäljningen av den stora bostadsportföljen. Den nuvarande marknadsmiljön har kraftigt ökat investerarnas intresse för högklassiga bostadsportföljer och det finns även efterfrågan på bra delägda objekt. Särskilt ett starkt och förutsebart kassaflöde intresserar båda inhemska och utländska investerare. Vi har satsat mycket på bostadssegmentet redan under många år och det är fint att se att vår robusta kunskap om marknaden har gett våra kunder ett mycket gott slutresultat inom denna försäljning.

JLL är finansiell rådgivare och Borenius juridisk rådgivare till S-Bankens fonder i transaktionen.

Mer information:
Petri Jokinen, verkställande direktör, FIM Fastighet Ab, tfn 040 751 0081, petri.jokinen@fim.com