Gå direkt till innehållet

S-Bankens Fastighetsfondöversikt: Antalet andelsägare växer snabbt

2021-05-12

Covid-19-pandemin bromsade upp utvecklingen på den finländska fastighetsmarknaden i fjol. Detta dämpade dock inte de privata investerarnas intresse för fastighetsfonder, som samlade över 13 000 nya andelsägare på ett år.

Finländarnas intresse för fastighetsinvesteringar och fastighetsfonder är fortfarande stort, vilket framgår av S-Bankens Fastighetsfondöversikt.

I slutet av mars hade specialplaceringsfonderna som investerar i fastigheter över 115 000 andelsägare, medan motsvarande siffra ett år tidigare var 102 000. Fonderna fick alltså över 13 000 nya andelsägare mitt under covid-19-pandemin.

”Antalet andelsägare ökade med över 13 procent, vilket visar på finländarnas stora intresse för fastighetsfonder. Ökningen är snabbare än allmänt i finländska fonder, som fick 10 procent fler andelsägare under samma tidsperiod”, säger verkställande direktör Aarne Markkula vid S-Bank Fastigheter Ab.

S-Bank Fastigheter Ab är ett dotterbolag till S-Banken och tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning. Markkula har över 25 års erfarenhet av fastighetsrörelse.

Skogsfonderna växer kraftigt

Utbudet av fastighetskapitalförvaltning och -fonder har utvecklats snabbt på 2000-talet. Nuförtiden har privatpersoner tillgång till många olika alternativ för att investera i fastigheter.

Utöver öppna specialplaceringsfonder finns det bland annat slutna alternativa investeringsfonder på marknaden. Kapitalet i dessa fonder utanför börsen uppgick till sammanlagt 16,1 miljarder euro 2020, enligt den senaste rapporten från branschens datatjänstföretag KTI Kiinteistötieto Oy. Kapitalet ökade med 12,6 procent jämfört med ett år tidigare.

S-Bankens Aarne Markkula anser att detta är en naturlig utveckling. De låga räntorna har minskat populariteten för kontosparande, och fastigheter erbjuder många diversifieringsmöjligheter, eftersom till exempel priserna på tomter eller affärslokaler inte går hand i hand med börskurserna.

”Atmosfären förändras och blir mer positiv till investeringar, vilket också är en bidragande orsak. Till exempel bostadsinvesteringar har varit mer synliga i offentligheten. Att själv investera i bostäder är emellertid ganska arbetsamt, och fonderna har svarat på en verklig efterfrågan om att erbjuda ett smidigt sätt att bli bostadsinvesterare utan de bekymmer som följer med detta för en bostadsägare”, beskriver Aarne Markkula utvecklingen.

Enligt S-Bankens Fastighetsfondöversikt investerar Finlands populäraste fastighetsfonder i bostäder, skogsskiften, tomter och affärslokaler. Under det senaste året har skogsfonder och fonder som investerar i servicefastigheter ökat mest i popularitet. Det sammanlagda antalet andelsägare i de två populäraste skogsfonderna ökade med över 27 procent.

S-Bankens Fastighetsfondöversikt 1/2021 (på finska)

Mer information:
Aarne Markkula, verkställande direktör, S-Bank Fastigheter Ab, aarne.markkula@s-pankki.fi, tfn 040 522 6927