Gå direkt till innehållet

S-Bankens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Stark efterfrågan på krediter, det förvaltade kapitalet ökade rekordartat

2021-05-04

Efterfrågan på S-Bankens centrala produkter och tjänster var fortsatt stark i början av året, och resultatet utvecklades enligt förväntningarna. Även kundernas förtroende för en ekonomisk återhämtning har blivit starkare.

Intäkterna och resultatet för S-Banken-koncernens kärnverksamhet var i linje med förväntningarna i januari–mars 2021. I synnerhet efterfrågan på krediter och insättningar utvecklades starkt. Även antalet ansökningar om Visa-betalkort och fondförsäljningen utvecklades väl.

”Även om pandemin eskalerade i början av 2021, var läget jämfört med året innan dock annorlunda, eftersom vi lärt oss att anpassa våra arbetsrutiner till pandemin. Även kundernas förtroende för en ekonomisk återhämtning och en avveckling av restriktionerna har ökat”, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Marknadsandelen inom bostadslån ökade under 2020, och den positiva utvecklingen fortsatte under första kvartalet. Enligt de senaste uppgifterna ökade S-Bankens bostadslånestock ungefär fem gånger snabbare jämfört med marknaden under en 12 månader lång granskningsperiod.

”I januari–mars lämnade våra kunder in 46 procent mer ansökningar om bostadslån än året innan. Detta tyder på starkare kundrelationer och att S-Banken har blir en bank med komplett service för ägarkunderna”, säger Ylihurula.

I januari–mars ökade S-Bankens rörelseintäkter med 12,2 procent från året innan, och de uppgick till 45,2 miljoner euro (40,3). I synnerhet nettoprovisionsintäkterna utvecklades positivt. Rörelsevinsten för första kvartalet var 6,6 miljoner euro, medan den året innan var 3,9 miljoner euro.

Förvaltat kapital slog rekord

Till uppgången i S-Bankens nettoprovisionsintäkter bidrog en företagsaffär i slutet av juli 2020 i och med vilken S-Banken blev en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland.

Nettoteckningarna i S-Bankens och FIMs fonder uppgick till 95,5 miljoner euro (-31,0), och utvecklingen var starkare än på marknaden i genomsnitt. Antalet andelsägare i alla förvaltade fonder ökade till 351 000 (296 000). Det förvaltade kapitalet ökade med 41,9 procent från året innan och uppgick till rekordartade 11,5 miljarder euro.

Användningen av S-Förmånskort Visa utvecklades positivt i januari–mars trots den eskalerande coronaviruspandemin. I euro ökade kortanvändningen med 2,9 procent från året innan. Det genomsnittliga inköpsbeloppet ökade med 11,9 procent från året innan.

S-Bankens nyckeltal

1-3/2021

1-3/2020

Ändring, %

intäkter totalt, M€

45,2

40,3

12,2

    räntenetto

21,4

22,5

-5,0

    nettoprovisionsintäkter

17,8

15,4

15,9

rörelsevinst, M€

6,6

3,9

68,8

 

 

 

 

 

31.3.2021

31.3.2020

 

insättningar, md €

7,1

6,2

14,0

kreditstock, md €

5,6

4,9

13,0

förvaltat kapital, md €

11,5

8,1

41,9

avkastning på eget kapital

3,9 %

4,5 %

 

kapitaltäckningsgrad

15,3 %

15,8 %

 

 

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Bankens delårsrapport januari–mars 2021 (PDF på finska)

S-Bankens delårsrapport januari–mars 2021 (PDF på engelska)