Gå direkt till innehållet

S-Banken vill att Exxon ska förnya sig – förordar Kaisa Hietala till bolagets styrelse

2021-05-17

Oljebolagens verksamhet har en stor inverkan då samhällena söker efter sätt att begränsa klimatförändringen. Även i fjol deltog fonderna som förvaltas av S-Banken-koncernen i att påverka i Exxons bolagsstämma på grund av klimatförändringen.

Placeringsfonderna FIM USA- och FIM Passiv USA ESG vill att verksamheten vid oljebolaget Exxon Mobil Corporation ska förnyas. Den 26 maj förordar fonderna i Exxons bolagsstämma kandidaterna i kampanjen Reenergize Exxon vars avsikt är att förnya bolagets verksamhet.

I kampanjen krävs bland annat att oljebolagets styrelse delvis ska förnyas och en av kandidaterna som nominerats är den finländska Kaisa Hietala. Hietala var tidigare i ledningen för oljebolaget Nestes biobränsleverksamhet. Ledningen vid Exxon stöder inte kampanjen och rekommenderar att de som äger aktier i bolaget ska rösta på kandidater som stöds av bolagets ledning.

”Hållbarhet ligger i kärnan för vår investeringsverksamhet. Att påverka företag till exempel genom bolagsstämmor är ett viktigt verktyg i verktygslådan för ansvariga investerare. Uteslutning är en av de strategier som vi följer, men påverkan har definitivt sin plats och vi prioriterar den”, berättar investeringschef Mika Leskinen vid S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

S-Bankens dotterbolag FIM Kapitalförvaltning Ab, som är en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, förvaltar S-Banken- och FIM-fonderna.

Hantering av klimatrisker i fokus

Enligt Leskinen var fonderna engagerade i Exxons bolagsstämma redan i fjol, då fonderna motsatte sig valet av styrelsemedlemmar, eftersom de ansåg att oljebolaget inte tagit de risker och problem som klimatförändringen medför på tillräckligt stort allvar.

”Klimatförändringen och dess beaktande i bolagets strategi är styrelsens uppgift. I vår har vi varit engagerade i utländska bolagsstämmor och ett viktigt fokusområde är uttryckligen hur bolag beaktar klimatförändringen”, säger Leskinen.

Ett år sedan publicerade S-Banken en klimatstrategi (PDF) för sin förmögenhetsförvaltning. Enligt strategin ska till exempel alla elproducenter uppfylla strängare kriterier än tidigare för att S-Banken- och FIM-fonderna ska kunna investera direkt i elenergiföretagen. 

S-Banken hör till S-gruppen, där klimatförändringarna bekämpas i kooperationsanda i samarbete med ägarkunder, samarbetspartner och alla anställda inom S-gruppen. I februari 2020 offentliggjorde S-gruppen sina nya ambitiösa klimatmål enligt vilka S-gruppen vad gäller gruppens egen verksamhet ska vara koldioxidneutral 2025.

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, S-Banken, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi