Gå direkt till innehållet

S-Bank Fastigheter tar upp kampen mot utsläppen med hjälp av artificiell intelligens

2021-02-18

S-Bank Fastigheter börjar använda artificiell intelligens i fastighetsledningen med siktet inställt på ansvarsfullhet och energihushållning. Detta fördjupar samarbetet ytterligare mellan S-Bank Fastigheter och EnerKey.

S-Bank Fastigheter Ab är ett dotterbolag till S-Banken som tillhandahåller fastighetsledningstjänster samt lednings- och förvaltningstjänster för fastighetsportföljer till försäkringskoncernen Fennia och de fonder som S-Banken förvaltar. Bolaget som tidigare hette Fennia Fastigheter blev en del av S-Banken genom ett företagsförvärv i augusti 2020.

S-Bank Fastigheter har samarbetat med EnerKey som är expert på energieffektivitet och ansvarsfullhet sedan 2019.

”Samarbetet har motsvarat våra förväntningar. Genom fjärrmätningar, analys av förbrukningsdata och avvikelser, rapportering och aktiva åtgärder har vi kunnat spara 7,7 procent av den totala normaliserade energin i våra objekt i relation till det jämförbara fastighetsbeståndet 2019”, säger underhållschef Aki Paavola vid S-Bank Fastigheter.

Detta innebär att fastigheternas koldioxidutsläpp har minskat med 901 tCO2.
”I praktiken motsvarar de minskade koldioxidutsläppen körning med en genomsnittlig personbil cirka 5 990 gånger mellan Hangö och Ivalo*”, säger Paavola.

Målet med samarbetet mellan S-Bank Fastigheter och EnerKey som inleddes 2019 var att slå samman all energiinformation om fastigheterna och energiledningen till en modern och intelligent plattformslösning. Nu fördjupas samarbetet ännu mer och i framtiden används artificiell intelligens i fastighetsledningen med siktet inställt på ansvarsfullhet och energihushållning.

”Vi har börjat använda EnerKeys tjänst Ines som bygger på artificiell intelligens. På så sätt är vi bland de första att dra nytta av artificiell intelligens för att hitta sparpotential i fastigheterna, till och med i ett globalt perspektiv”, säger Paavola.

”Ines är intelligens inbyggd i EnerKeys SaaS-tjänst. Ines hittar automatiskt energisparpotential inom S-Bank Fastigheter och hjälper på samma gång till att minska fastigheternas miljöpåverkan. Med hjälp av förbrukningsdata kan artificiell intelligens outtröttligt gräva fram potentiella objekt där man kan spara energi och minska utsläppen från fastigheternas ventilation, uppvärmning och annan förbrukning”, kommenterar Juho Linsuri, som ansvarar för utvecklingen av Ines artificiella intelligens vid EnerKey.

Mer information:
Aki Paavola, underhållschef, S-Bank Fastigheter Ab, aki.paavola@fim.com, +358 40 505 6572

* Koldioxidutsläpp som WLTP-uppskattning för nyregistrerade personbilar 2020 122,6 g/km, -901 tCO2 motsvarar en resa på 7 349 103 km. Avståndet mellan Hangö och Ivalo är 1 227 km (karttjänsten Fonecta.fi).