Gå direkt till innehållet

Rapporter om S-Bankens ansvarsfulla investeringar 2020 har offentliggjorts

2021-03-31

Rapporterna innehåller information om hur S-Bankens Förmögenhetsförvaltning under 2020 bland annat såg till att S-Banken- och FIM-fonderna agerade ansvarsfullt.

Rapporter om ansvarsfulla investeringar i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 2020 har kommit ut. Rapporterna innehåller information om hur experter på portföljförvaltning i fjol såg till att investeringarna i aktie-, ränte-, bland- och fastighetsfonderna och i den övriga investeringsverksamheten hade gjorts ansvarsfullt.

Hållbarhet är kärnan i S-Bankens verksamhet. I mars röstade finländarna fram S-Banken till Finlands mest hållbara bank för nionde gången i rad i den årliga undersökningen Sustainable Brand Index.

Av de nu publicerade rapporterna framgår bland annat vilka strategier för ansvarsfulla investeringar vi i fjol utnyttjade i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning och på vilket sätt vi försökte påverka hållbarheten i våra investeringsobjekt.

Under 2020 var totalt 20 bolag föremål för påverkan. I fråga om två bolag valde vi att upphöra med påverkan tack vare positiva resultat. Vad gäller ett företag ansåg vi inte att vi uppnådde önskat resultat, och därför valde vi att upphöra med påverkan och att lägga till bolaget på vår uteslutningslista.

Inom ramen för våra fastighetsfonder deltog vi åter bland annat i den riksomfattande Energisparveckan och fortsatte målmedvetet att arbeta för att spara vatten och för att främja cirkulär ekonomi på byggen.

Utöver rapporterna ovan publicerar vi kvartalsvis fondspecifika hållbarhetsrapporter om alla våra aktie-, ränte- och blandfonder. Dessa rapporter finns på fondernas webbplatser.

Rapport om ansvarsfulla investeringar i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 2020

Rapport om fastighetsfondernas ansvarsfulla investeringar (på finska)