Gå direkt till innehållet

Presentationen av fondvärden ändrades den 16 januari 2021

2021-01-19

Vi förenhetligade presentationen av decimaler i fondernas värde. Framöver publicerar vi alla fonders värden med fyra decimaler.

Antalet decimaler i officiella värden på andelar i FIM Fonder och S-Fonder som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab har ändrats så att de är enhetliga från och med den 16 januari 2021. Framöver publicerar vi alla fonders värden med fyra decimaler.

Ändringen påverkar inte fondernas förväntade avkastning eller de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Andelsägarna behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen. Mer information om fondandelarna finns i fondernas stadgar.

Ta del av fonderna