Gå direkt till innehållet

Lägesrapport om mikrosparande: entusiasm över den nya sparformen i Ylläs och Sandhamn

2021-02-02

Allt fler mikrosparar i Finland. Det mest entusiastiska mottagandet har det nya investeringsfenomenet fått i byn Ylläsjärvi i Kolari. I Helsingfors är mikrosparande mest populärt i Hålvik, Nätholmen och Sandhamn.

Börja använda Spararen

Mikrosparande är ett fenomen som har blivit en trend ute i världen och går ut på att du sparar små belopp i vardagen till exempel i fonder.

Fenomenet kom till Finland 2018 då S-Banken lanserade tjänsten Spararen, där användarna kan föra över pengar till blandfonder, exempelvis en euro för varje kortköp, Bonus som ges på inköp inom S-gruppen eller ett valfritt belopp. Sedermera har flera aktörer lanserat egna mikrospartjänster.

Men var i Finland är mikrosparande mest populärt? Denna fråga besvaras i Lägesrapporten om mikrosparande, där en kartläggning har gjorts över hur många mikrosparare det bor i postnummerområdena runt om i Finland.

Enligt den senaste statistiken finns de ivrigaste mikrospararna i Lappland: närmare bestämt i Kolari kommun i byn Ylläsjärvi (postnummer 95980) där det i förhållande till invånarantalet bor över 4 gånger så många mikrosparare som i ett genomsnittligt postnummerområde. Näst mest populärt är mikrosparande i Nackskog i Tusby och tredje mest i Paltamo i Kontiomäki.

"Jag tycker att det är spännande att följa hur fenomenet ökar i popularitet, och i dag finns det mikrosparare på glädjande många orter", säger Hanna Porkka, direktör för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

"Mikrosparande som sparform lämpar sig utmärkt även i dessa tider, eftersom spararen automatiskt diversifierar sina investeringar tidsmässigt sett. Till exempel under fjolåret gick kurserna på marknaden både upp och ned kraftigt. Genom att göra investeringar upprepade gånger och på lång sikt är risken mindre för att du investerar dina pengar vid helt fel tidpunkt."

S-Bankens utredning visar att när det gäller bostadsområden i större städer finns det flest mikrosparare bland annat i Skattmansby i Vanda samt i Hålvik, Nätholmen och Sandhamn i Helsingfors.

Lägesrapporten om mikrosparande grundar sig på uppgifter för december 2020 i S-Bankens tjänst Spararen samt på den senaste offentliga statistiken för 2018 om invånarantalet per postnummerområde. Statistiken är helt anonym och uppgifter om enskilda användare kan inte identifieras. I jämförelsen har alla postnummer i Finland inkluderats, med undantag av postnumren med de allra lägsta invånarantalen och postnumren där det finns endast ett litet antal Spararen-användare som utnyttjar mikrosparfunktionerna. Tjänsten Spararen har över 50 000 användare och merparten av användarna utnyttjar mikrosparfunktionerna i tjänsten.

Mer information:
Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100