Gå direkt till innehållet

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s höjde utsikterna för S-Bankens kreditbetyg till stabila

2021-01-25

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har bekräftat kreditbetyget BBB/A-2 för S-Banken. Utsikterna för kreditbetyget är stabila.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's (S&P) har höjt utsikterna för S-Bankens kreditbetyg till stabila. Enligt S&P:s tidigare bedömning var utsikterna negativa.

I juli 2020 beviljade S&P S-Banken kreditbetyget BBB för långfristig upplåning och betyget A-2 för kortfristig upplåning. Då var utsikterna för kreditbetyget enligt S&P:s bedömning negativa eftersom de ekonomiska utsikterna för Finland den närmaste framtiden försvagats på grund av covid-19-pandemin. S&P bekräftade kreditbetyget och utsikterna i oktober 2020.

S&P motiverar höjningen av utsikterna för banksektorn med att den makroekonomiska miljön är bättre i Finland än övriga Europa och med att covid-19-pandemin har hanterats på ett framgångsrikt sätt.

Läs pressmeddelandet från S&P (pdf)

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, pekka.ylihurula@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100

Eero Saloranta, direktör, Företagskunder och Treasury, S-Banken, eero.saloranta@s-pankki.fi, tfn 010 767 9375