Gå direkt till innehållet

Hillevi Mannonen ny styrelsemedlem hos S-Banken

2021-12-08

S-Bankens styrelse får förstärkning av Hillevi Mannonen som ny styrelsemedlem. Mannonen har mångsidig erfarenhet av uppdrag inom finansbranschen, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Utnämningen av Mannonen fördjupar i synnerhet styrelsens riskhanteringskompetens.

En extra bolagsstämma i S-Banken har utnämnt FK, SGF Hillevi Mannonen till ny medlem av S-Bankens styrelse. Mannonen är oberoende styrelsemedlem i förhållande till ägarna. Bolagsstämman utnämnde Mannonen till styrelsen den 8 november 2021. S-Bankens styrelse har valt Mannonen till medlem av styrelsens risk- och revisionskommitté.

Mannonen har övergått till styrelse- och konsultuppdrag efter att ha gjort karriär inom försäkringsmatematik och riskhantering i finansbranschen. Mannonen har tidigare arbetat bland annat som aktuarie- och riskhanteringsdirektör vid arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Förutom styrelsemedlem i S-Banken är Mannonen också styrelsemedlem i energibolaget Helen.

”Hillevi Mannonens gedigna erfarenhet av riskhantering, expert- och ledningsuppdrag inom finansbranschen samt styrelsearbete ger goda förutsättningar för framtiden. Jag önskar Hillevi välkommen till styrelsen”, säger S-Bankens styrelseordförande Jari Annala.

”S-Banken är i en mycket intressant fas och bolagets strategiska mål är att växa till en bank med en miljon aktiva kunder. Jag tror att jag kan bidra till bolagets mål tack vare min bakgrund och erfarenhet”, säger Hillevi Mannonen.

Sedan den 5 oktober 2021 ägs S-Banken åter till 100 procent av S-gruppen, då Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och S-gruppens regionhandelslag köpte aktierna i S-Banken-koncernens moderbolag S-Banken Abp av LokalTapiola Skadeförsäkring, LokalTapiola Livbolag, regionbolagen i LokalTapiola och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

S-Bankens styrelseordförande är Jari Annala, direktör för SOK:s affärsverksamhet, och vice ordförande är Veli-Matti Liimatainen, vd för Helsingfors Handelslag Elanto.

Övriga styrelsemedlemmar är Heli Arantola, vd för Leipurin Abp, Hillevi Mannonen, företagare, Jorma Vehviläinen, CFO, SOK, och Olli Vormisto, vd för Osuuskauppa Hämeenmaa.

Mer information:
Jari Annala, S-Bankens styrelseordförande, +358 50 566 5032, jari.annala@sok.fi