Gå direkt till innehållet

Fonders årsberättelse 2020 har offentliggjorts

2021-03-31

Under 2020 var nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna 119,2 miljoner euro i januari–december (420,1). S-Banken- och FIM-fondernas nettoteckningar utvecklades bättre än genomsnittet. På hela marknaden landade nettoteckningarna på 919,1 miljoner euro (376,1) i januari–december.

Beloppet av koncernen S-Bankens förvaltade tillgångar uppgick till 10 785,1 miljoner euro (9 041,1) vid utgången av rapportperioden. Ökningen jämfört med året innan var 19,3 procent. Fondkapitalets andel av de förvaltade tillgångarna uppgick till 7 156,4 miljoner euro (6 804,4) och kapitalförvaltningens andel till 3 628,7 miljoner euro (2 236,7).

Antalet andelsägare i alla förvaltade fonder ökade till cirka 330 000, jämfört med cirka 292 000 året innan. På hela marknaden i Finland ökade antalet andelsägare till 3,5 miljoner, jämfört med 3,3 miljoner andelsägare året innan.

Fonders årsberättelse 2020