Gå direkt till innehållet

Fondernas halvårsrapport 2021 har offentliggjorts

2021-08-30

Nettoteckningarna i våra S-Banken- och FIM-fonder var 179,4 miljoner euro i januari–juni (-41,0). Nettoteckningarnas utveckling var starkare än utvecklingen på marknaden i genomsnitt. På hela marknaden landade nettoteckningarna på 6 888,23 miljoner euro (-2 106,7) i januari–juni.

369 000, jämfört med cirka 305 000 året innan. På hela marknaden i Finland ökade antalet andelsägare till cirka 3,8 miljoner, jämfört med 3,4 miljoner andelsägare året innan.

Fonders halvårsrapport 2021