Gå direkt till innehållet

Fondernas avkastningsandelar för 2020

2021-03-19

Avkastningen på fondernas avkastningsandelar betalas måndagen den 22 mars 2021. Avkastning betalas på placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas avkastningsandelar.

S-Bankens och FIM:s fonder förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab, vars ordinarie bolagsstämma har beslutat hur mycket avkastning som ska betalas på fondernas avkastningsandelar för 2020. Största delen av fondinvesteringarna görs i tillväxtandelar. På tillväxtandelarna betalas ingen separat avkastning, utan den årliga avkastningen läggs direkt till fondandelens värde. Detta innebär att avkastningen av din tillväxtandel realiseras först när du säljer den.

Avkastningen för 2020 betalas enligt följande:

Fondens andelsserie Avkastning 31.12.2020 Avkastning/andel
FIM Optimal Ränta T 2,00 % 0,19
FIM Kapitalförvaltning 30 T 3,00 % 0,33
FIM Bostad A 0,97 % 0,155407
FIM Bostad C 0,97 % 0,164898
FIM Bostad D 0,97 % 0,157833
S-Bostadsfond 0,97 % 0,155285
S-Banken Fastighet A 5,71 % 5,452444
S-Banken Fastighet B 5,71 % 5,583050
S-Banken Fastighet C 5,71 % 5,837764
S-Banken Tomt B 3,57 % 3,773207
S-Banken Tomt C 3,57 % 3,809442

 

FIM Skog Specialplaceringsfond (eller dess andelsserie S-Skogsfond) delar inte ut någon avkastning för 2020.

Avskiljningsdagen för fondernas avkastningsandelar är den 16 mars 2021. Om du har ägt avkastningsandelar och varit antecknad i fondens fondandelsregister den 15 mars 2021 betalas avkastning på dina avkastningsandelar. På avkastningen verkställs förskottsinnehållning för fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.

Avkastningen på avkastningsandelarna betalas till ditt bankkonto och inga åtgärder krävs från din sida. Om du inte särskilt har valt att du vill ha avkastningen av avkastningsandelarna i S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond på ditt bankkonto, tecknas nya andelar i fonden enligt värdet den 31 mars 2021, då värdet har fastställts.