Gå direkt till innehållet

Finansinspektionen har påfört S-Banken påföljdsavgift för affärsverksamhet som redan har upphört

2021-09-14

Enligt Finansinspektionen fanns det 2016–2018 brister i S-Bankens aktieförmedling i processer som hänför sig till identifiering av och rapportering om tvivelaktiga uppdrag. S-Banken tillhandahåller inte längre aktieförmedling för sina kunder. Myndighetsbeslutet föranleder inga åtgärder av kunderna.

Den 13 september 2021 påförde Finansinspektionen S-Banken en påföljdsavgift på 1 650 000 euro för brister i processer som hänför sig till identifiering av och rapportering om tvivelaktiga uppdrag inom aktieförmedling.

”S-Banken misstänks inte för missbruk. Finansinspektionens beslut gäller brister som hänför sig till processer inom aktieförmedlingen under 2016–2018. S-Banken tillhandahåller inte längre aktieförmedling för sina kunder”, säger Jussi Sokka, S-Bankens direktör för juridiska ärenden.

”Identifiering av och rapportering om tvivelaktiga aktieuppdrag är en viktig del av tillförlitligheten på finansmarknaden, därför ser vi mycket allvarligt på myndighetens observationer. Vi hade påbörjat avvecklingen av aktieförmedlingen redan innan Finansinspektionen inledde sin granskning”, säger Sokka.

Under de senaste åren har S-Banken inom investeringstjänster fokuserat på ”nyckelklara” lösningar och har kontrollerat avstått från aktieförmedling från 2017.

S-Banken samarbetar aktivt med Finansinspektionen och svarade även under granskningsperioden öppet på myndighetens alla frågor för att säkerställa att verksamheten iakttar regleringen.

Myndighetsbeslutet föranleder inga åtgärder av kunderna.

Mer information:
Jussi Sokka, direktör för juridiska ärenden, S-Banken, jussi.sokka@s-pankki.fi, tfn 010 767 9058