Gå direkt till innehållet

Enkäten om livet på sommarstugan avslöjar: Finländare flyttade till sommarstugan – allt fler är intresserade av att bo i stuga vintertid

2021-04-28

Det senaste året har mer än en fjärdedel av finländarna med sommarstuga tillbringat allt mer tid i sommarstugorna. Stugresorna ersatte andra resor. Covid-19-läget har bidragit till ökade krav på stugor, och närmare en femtedel av dem som drömmer om en sommarstuga är beredda att betala upp till 150 000 euro för en stuga. Resultaten framgår av S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan.

Stugboomen, som började i våras, och de övriga konsekvenserna av covid-19 syns tydligt i resultaten av en Stor enkät om livet på sommarstugan, en enkät som S-Banken har låtit Kantar genomföra. Mer än en fjärdedel av deltagarna, som har tillgång till stugor, säger att de har tillbringat mer tid i stugan än tidigare. Dessutom ska en lika stor del under det närmaste året tillbringa mer tid i stugan.

Den vanligaste orsaken till den ökade tiden i stugan var längtan till naturen. En tredjedel av deltagarna har ersatt utrikes och inrikes resor med stugresor. Sju procent angav att orsaken var distansarbetet. En femtedel av deltagarna under 30 år har tillbringat tid i stugorna för att kunna vara nära släkten eller familjen. Karantän lyftes fram framför allt i svaren från deltagarna över 60 år: 13 procent av dessa låg i karantän i stugan.

”Till följd av covid-19 blev finländare mer intresserade av sommarstugor. Efter många lugna år ledde det till en rusning efter sommarstugor. Det senaste året ökade S-Bankens utestående stuglån med en tredjedel och ökningen fortsätter”, säger Päivi Huttunen, utvecklingschef på S-Banken.

I januari–mars ökade försäljningen av sommarstugor med 52 procent jämfört med motsvarande period 2020, framgår det av en översikt över bostadsmarknaden från Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen.

Unga vill gå till sommarstugan för att bada i badtunna

Kraven på utrustningsnivån i sommarstugor har ökat betydligt jämfört med 2019, då S-Banken för första gången genomförde den första enkäten om livet på sommarstugan. Både 2019 och 2020 var bastu, kylskåp och elektricitet de viktigaste bekvämligheterna.

”Enligt enkäten har önskemålen ökat särskilt mycket när det gäller möjligheten att bo i stuga vintertid och tillgången till en fast internetuppkoppling och till rinnande vatten. Detta vittnar om att vardagslivet, inbegripet distansarbetet, ska bli en allt vanligare del av livet på sommarstugan. I dag är många ”stugor” andrabostäder med fullständig utrustning”, säger Huttunen.

För övrigt har olika åldersgrupper relativt likadana önskemål om bekvämligheterna i stugor, men det finns en skillnad mellan olika generationer. En tredjedel av dem som inte fyllt 30 år anser att badtunna är viktig medan endast sex procent av dem som fyllt 70 år är av samma åsikt.

De högre önskemålen om utrustningen i sommarstugor avspeglas också i stugbudgeterna. De flesta som planerar att köpa en stuga är beredda att betala 40 000–150 000 euro för en stuga. Jämfört med 2019 finns det fler sådana som är beredda att investera mer än 80 000 euro i en stuga.

”Det är intressant att närmare en femtedel av dem som drömmer om en sommarstuga är beredda att betala mer än 150 000 euro för en stuga. Det är ett pris för en ägarbostad”, säger Huttunen.

När du planerar att köpa en sommarstuga är det bra att i god tid kontakta banken för ansökan om lån och överenskommelse om ett sådant lånebelopp som du kan betala tillbaka, påpekar Päivi Huttunen.

”Det är viktigt att stugägaren också är beredd att betala olika underhållskostnader utöver köpesumman och de potentiella renoveringskostnaderna. Vägavgifter, fastighetsskatt, elektricitet, avfallsavgifter och andra regelbundna kostnader kan utgöra en stor summa utöver amorteringarna”, säger Huttunen.

Undersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av S-Banken. Enkätmaterialet samlades in i Kantars internetpanel 26.2–3.3.2021. Enkäten besvarades av 1 007 finländare över 15 år. Deltagargruppen representerar finländare i åldern 15–79 år. Felmarginalen är högst 3,1 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.

Mer information:
Päivi Huttunen, utvecklingschef, S-Banken, tfn 045 152 0766, paivi.huttunen@s-pankki.fi
S-Bankens kommunikation, tfn 050 573 5855, viestinta@s-pankki.fi