Gå direkt till innehållet

Efterfrågan på S-Bankens bostadslån ökade kraftigt – marknadsandelen ökar

2021-04-27

I fjol var tillväxten i S-Bankens beviljade bostadslån mer än fem gånger större än på marknaden. I slutet av året steg S-Bankens marknadsandel till 3,1 procent, vilket gör att S-Banken är den sjätte största tillhandahållaren av bostadslån i Finland. Köpare av första bostad får ett efterlängtat stöd av höjningen av maxbeloppet för BSP-lån.

Efterfrågan på S-Bankens bostadslån är stor. Våren 2020 minskade antalet låneansökningar tillfälligt på grund av covid-19, men blev sedan större än under 2019. S-Banken stod för 14 procent av ökningen i bostadslånebalansräkningen 2020.

”I fjol var tillväxten i S-Bankens beviljade bostadslån mer än fem gånger större än på marknaden. Det vittnar om att allt flera ägarkunder identifierar S-Banken som en bank med komplett service och ansöker också om bostadslån hos oss”, säger Pekka Ylihurula, vd för S-Banken.

I slutet av 2020 steg S-Bankens officiella marknadsandel till 3,1 procent. Utifrån Finlands Banks statistik är S-Banken med denna marknadsandel den sjätte största tillhandahållaren av bostadslån i Finland.  Under 2021 har marknadsandelen fortsatt att stiga och uppgick till 3,2 procent i februari.

Under 2021 har den starka ökningen i bostadshandeln fortsatt sedan 2020, framgår det av en översikt över bostadsmarknaden från Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen. I början av året var försäljningen av bostäder 17 procent större än under första kvartalet 2020.

”I början av året har efterfrågan på bostadslån också på S-Banken varit fortsatt stor. Efterfrågan har framför allt ökat tack vare en hög försäljning av fritidsbostäder”, säger Ylihurula.

Enligt Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen har priserna på aktielägenheter stigit stadigt i stora städer och med hela 7 procent på ett år i huvudstadsregionen.

”De regionala skillnaderna mellan bostadspriserna är stora. Därför är det bra att maxbeloppet för BSP-lån höjs i hela Finland. Det ger köpare av första bostad ett efterlängtat stöd, särskilt på tillväxtorter där prisnivån är hög”, säger Ylihurula.

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi