Gå direkt till innehållet

Uppgifterna om köp med S-Bankens 2,3 miljoner kort visar: Finländarna håller på att återgå till normalt köpbeteende

2020-05-29

Coronaläget håller på att lätta, vilket märks på finländarnas kortköp: de enskilda inköpen blir färre, medan den totala konsumtionen ökar. Finländarna handlar alltså oftare och köper även annat än det absolut nödvändigaste. Bränsleförbrukningen ligger redan på samma nivå som före coronatiden. Näthandelns andel har mångdubblats inom många sektorer under coronatiden.

Coronarestriktionerna har lättat, vilket i sin tur har fått fart på finländarna. Av S-Bankens kortstatistik framgår att antalet korttransaktioner under senaste vecka, det vill säga 18–24.5.2020, var 10 procent färre än i januari, medan antalet under coronakrisen som mest minskade med 31 procent under den sista veckan i mars. Räknat i euro gjordes fyra procent fler betalningar med S-Bankens kort förra veckan än i januari.

S-Bankens kunder använder 2,3 miljoner S-Förmånskort Visa. Genom att undersöka anonym statistik över användningen har S-Banken utrett förändringar i köpbeteende. Vart tionde inköp med ett finländskt bankkort betalas med S-Bankens kort.

”Under våren har inköpen varit glesare än normalt, medan beloppen har varit större, men nu har beloppen på genomsnittliga köp minskat och den totala konsumtionen ökat. Det verkar som om finländarna håller på att återgå till sitt normala köpbeteende”, konstaterar S-Bankens produktgruppchef för kort Marketta Lundell.

Utifrån S-Bankens kortstatistik har finländarna börjat röra sig betydligt mera under de senaste veckorna. Bränsleförbrukningen har redan återgått till samma nivå som i början av mars efter en nedgång på cirka 30 procent, och även om vägen mot en normal nivå inom kollektivtrafiken fortfarande är lång, har kortköpen inom kollektivtrafiken ökat sedan slutet av mars.

På basis av kortköpen har rörligheten ökat under hela våren, men det var först efter mitten av maj som finländarna hittade tillbaks till klädbutikerna.

”Klädbutikernas totala försäljning ökade med över 30 procent under två veckor i maj”, säger Lundell.

Även försäljningen av sportutrustning och inredning återgick till det normala i slutet av maj, till samma nivå som under motsvarande period i fjol, efter raset på grund av coronakrisen.

Näthandeln har mångdubblats inom många sektorer

Näthandelns andel har till och med mångdubblats inom många sektorer under coronatiden. Finländarna köpte mycket kläder på nätet redan före coronakrisen, men under våren ökade näthandelns andel av klädinköpen med S-Förmånskort Visa från 10 procent till nästan 20 procent. Inom restaurangbranschen som var tvungen att stänga dörrarna helt ökade näthandelns andel från två procent i mitten av januari till nästan 10 procent.

Enligt Marketta Lundells bedömning har det faktum att folk har tillbringat mer tid hemma ökat näthandeln även inom sådana branscher där näthandelns andel av den totala försäljningen normalt inte är betydande.

”Många av oss tycker om att gå in på inredningsbutiker på nätet och deras nätförsäljning har mycket riktigt mångdubblats nu under undantagstiden.”

”Det har funnits stora skillnader mellan olika försäljare vid övergången till nätförsäljning, men inom många branscher har näthandeln spelat en central roll i att klara sig igenom krisen”, säger Marketta Lundell.

 

Uppgifterna grundar sig på betalningar med S-Bankens S-Förmånskort Visa under 1.1–24.5.2020. Statistiken har samlats in helt anonymt och uppgifterna om en enskild användare kan inte identifieras. S-Bankens kunder använder 2,3 miljoner S-Förmånskort Visa och nästan vart tionde inköp med ett finländskt bankkort betalas med S-Bankens kort. Produktgrupperna har sammanställts utifrån korttransaktionernas MCC-koder (Merchant Category Code).


Mer information:
S-Pankin viestintä, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

S-Bankens kortstatistik under coronatiden