Gå direkt till innehållet

Stadgarna för Specialplaceringsfonderna FIM Bostad och FIM Skog ändras 25.1.2021

2020-12-22

Till följd av ändringen kan fonderna handla med räntederivat. Ändringarna gäller även S-Bostadsfond och S-Skogsfond.

I fondernas stadgar har vi lagt till en bestämmelse om möjlighet för fonderna att handla med  räntederivat. Ändringen möjliggör räntesäkring av fondernas främmande kapital exempelvis mot stigande räntor. Ändringarna gäller även S-Bostadsfond, som är en andelsserie i FIM Bostad, och S-Skogsfond, som är en andelsserie i FIM Skog.

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse fattade beslut om ändringarna i fondernas stadgar 19 november 2020. Ändringarna träder i kraft 25 januari 2021 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Stadgeändringarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondernas nya stadgar finns på vår webbplats.