Gå direkt till innehållet

Stadgarna för S-Banken Spararen Rimlig Placeringsfond ändras den 1 december 2020

2020-10-30

Stadgarna för S-Banken Spararen Rimlig Placeringsfond ändras den 1 december 2020. Anledningen till ändringarna är att den allmänna marknadsrisknivån har stigit. Till följd av ändringarna kan fondens investeringsinriktning även framöver hållas på en måttlig nivå.

Den viktigaste ändringen gäller ändringen av variationsintervallet inom aktie- och räntevikter. Variationsintervallet för investeringar i placeringsfonder eller fondföretag som investerar i aktier och aktiebundna värdepapper är i fortsättningen 0–20 procent av fondens tillgångar jämfört med det nuvarande intervallet på 0–60 procent.

Variationsintervallet för investeringar i placeringsfonder eller fondföretag som investerar i räntebärande värdepapper är i fortsättningen 80–100 procent av fondens tillgångar jämfört med det nuvarande intervallet på 40–100 procent.

I fondens stadgar har vi lagt till att fonden är en aktivt förvaltad fond. I den punkt i stadgarna som gäller fondinvesteringar har vi gjort ett tillägg som på vissa villkor möjliggör investering i så kallade tredjeländer, dvs. i fonder som finns i länder utanför EES. I fondens stadgar har vi även gjort små ändringar som inte har någon inverkan på fondens verksamhet.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Ändringarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden.

Du kan ta del av fondens nya stadgar och faktablad på vår webbplats.