Gå direkt till innehållet

Stadgarna för FIM Bostad Specialplaceringsfond ändras 6.7.2020

2020-06-04

I och med ändringen kan fonden köpa tillgångar av eller sälja tillgångar till en annan fond som förvaltas av samma fondbolag. Stadgeändringen gäller också S-Bostadsfond.

Fondens stadgar har kompletterats med en punkt om att fonden kan köpa tillgångar av eller sälja tillgångar till en annan fond som förvaltas av samma fondbolag. Dessutom har hänvisningen i paragraf tolv korrigerats. Ändringarna gäller även S-Bostadsfond, som är en andelsserie i FIM Bostad.

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse fattade beslut om ändringen av stadgarna 24 mars 2020. Ändringarna träder i kraft 6 juli 2020 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Ändringarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Fondens nya stadgar finns på vår webbplats.