Gå direkt till innehållet

S-Förmånskortet är även i fortsättningen avgiftsfritt – den planerade avgiftsbeläggningen gäller endast en äldre typ av kort som redan 2012 utgick ur utbudet

2020-12-17

S-Förmånskortet Kontantkort som S-gruppen erbjuder sina kunder samt S-Förmånskortet Visa med betalegenskaper som S-Banken beviljar är även i fortsättningen fria från månads- eller årsavgifter för alla ägarkunder och inom ägarkundhushållen. S-Förmånskort Debit blir avgiftsbelagt i början av oktober.

S-Bankens plan att göra om det utgångna S-Förmånskortet Debit av äldre modell utan chip och Visa-beteckning till ett avgiftsbelagt kort har varit föremål för diskussioner i offentligheten. Nyheten har i vissa sammanhang tolkats så att S- Förmånskortet Kontantkort håller på att bli avgiftsbelagt.

Alla S-Förmånskort som för närvarande erbjuds är dock även i fortsättningen utan månads- och årsavgift. Från slutet av februari tar S-Banken inte heller ut en kontoavgift av dem som använder S-Förmånskort Visa, om en elektronisk faktura används och krediten återbetalas helt.

Prisförändringen gäller bara S-Förmånskort Debit-kortet vars teknologi är föråldrad och som inte har erbjudits nya kunder efter år 2012. Till skillnad från S-Förmånskorten med Visa-koder har det endast gått att betala med S-Förmånskortet Debit på S-gruppens egna verksamhetsställen. S-Förmånskortet har inget chip och det har således inte heller till exempel någon säker egenskap för kontaktlös betalning.

”Det föreligger alltså ingen oro för att Bonusökningen skulle bli avgiftsbelagd. Det finns säkert även i fortsättningen ett lämpligt kort för varje kund utan månads- och årsavgift, med vilket man kan njuta av S-gruppens omfattande koncentrationsfördelar”, uppger S-gruppens kundrelationschef Pekka Litmanen. 

 

   
 

S-Förmånskort Debit utan chip och Visa-logo som utgick ur sortimentet år 2012

 

Övergång till S-Förmånskortet Visa utan avgift

Även om S-Förmånskort Debit-kortet inte längre erbjuds till nya kunder, kan de nuvarande användarna av S-Förmånskort Debit fortsätta att använda S-Förmånskort Debit för en månadsavgift på tre euro. Avgiften tas från och med 1.10.2021 ut från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet.

”Vi rekommenderar dock att alla som använder S-Förmånskortet Debit övergår till att använda S-Förmånskortet Visa med vilket man utöver ökning av Bonus också kan betala överallt, i Finland, utlandet och på nätet. S-Förmånskortet Visa är avgiftsfritt för alla S-gruppens ägarkunder och de som ingår i ägarkundhushåll”, uppger S-bankens affärsverksamhetsdirektör Aki Gynther

Kortbytet från S-Förmånskortet till S-Förmånskortet Visa kan genomföras på en Ägarkundservice- och S-Bankpunkt till exempel i Prisma eller Sokos. Ett nytt kort kan också beställas via S-Bankens nätbank och det gamla kortet kan i så fall avslutas genom att skicka ett meddelande på nätbanken till S-Banken. Byte av kort är avgiftsfritt.

Om en kund inte behöver någon betalningsegenskap i sitt S-Förmånskort kan han eller hon också välja S-Förmånskortet Kontantkort som är avsett för att enbart samla Bonus. Ett S-Förmånskort Kontantkort kan beställas via S-gruppens nätsidors S-kanal eller på en Ägarkundservice- och S-Bankpunkt till exempel i Prisma eller Sokos. Även S-Förmånskortet Kontantkort är avgiftsfritt.

Fyra olika S-Förmånskort för olika situationer i livet

Det finns fyra olika avgiftsfria S-Förmånskort till buds för olika livssituationer:

S-Förmånskortet Kontantkort är ett S-förmånskort med vilket det går att samla Bonus och utnyttja olika prisförmåner. Det finns inga betalningsegenskaper i kortet.

   
 

 

S-Förmånskortet Visa Credit/Debit är ett kombinationskort som S-Banken beviljar och som fungerar både som bankkort och som kreditkort. Genom att utnyttja kortets Debit- d.v.s. banksida debiteras inköpen direkt från S-Bankens S-konto. Genom att utnyttja Credit- d.v.s. kreditegenskapen för dina inköp får du både mera tid att betala samt ett köpskydd.

   

 

Med S-Förmånskortet Visa Debit kan du lyfta kontanter och betala inköp såväl i Finland, utlandet som på nätet. Inköpen debiteras direkt från S-Bankens konto. Ett utomordentligt sätt också för en yngre person att öva betalning på. Åldersgränsen för S-Förmånskortet Visa Debit är sju år.

   

 

S-Förmånskortet Visa Credit är S-Bankens kreditkort med vilket det går att få mera tid att betala inköpen. När räkningen förfaller går det efter eget val att antingen betala minimiavbetalningsbeloppet eller samtliga inköp på en gång. Ränta utgår endast för kreditsaldot för den del som blivit kvar efter räkningens förfallodag.

   
 

 

Mer information om förändringar

Läs mer om S-Förmånskort Visa

Läs mer om S-Förmånskort 

Uppdatering 22.2.2021: S-Förmånskort Debit blir avgiftsbelagt först den 1 oktober 2021. Läs mer i vårt meddelande