Gå direkt till innehållet

S-Bankens förmedlings- och förvaringskunder övergår till Nordnet

2020-01-27

I och med samarbetet får S-Bankens och FIM:s aktieförmedlingskunder ta del av Nordnets avancerade verktyg för aktieinvesteringar. Samtidigt utökas Nordnets utbud av fonder med flera FIM-fonder.

S-Banken Ab och Nordnet Bank AB har ingått ett samarbetsavtal, där S-Bankens kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper övergår till Nordnet.

I och med samarbetet kan de kunder som övergår från tjänsterna S-Aktiehandel och FIM Direct Online till Nordnet uppskattningsvis från och med april 2020 hantera sina direkta aktieinvesteringar via Nordnet. I gengäld kan Nordnets kunder enkelt komplettera sina portföljer med FIM:s tretton professionellt förvaltade fonder. Även Nordnets svenska kunder kan investera i FIM:s fonder.

I samband med detta avstår S-Banken från tjänsterna S-Aktiehandel och FIM Direct Online samt förmedlings- och förvaringstjänsterna för värdepapper. Övergång till Nordnet förutsätter att kunderna är aktiva och lämnar de uppgifter som behövs för att godkänna ändringen, identifiera sig och aktivera en kundrelation i Nordnets tjänst.

”Nordnet är en utmärkt samarbetspartner, eftersom företaget är en erkänd favorit bland investerare som hanterar sina aktieinvesteringar själva. Samarbetet ger användarna av S-Aktiehandel och FIM Direct tillgång till avancerade och nya tjänster, bland annat aktiesparkonton”, säger Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltning på S-Banken.

"Nu satsar S-Banken på framtagning av ”nyckelklara” lösningar för både professionella investerare och nybörjare. Vem som helst kan komma igång med att spara med Spararen, som innehåller de förmånligaste blandfonderna i Finland. I andra änden har vi Private Banking-kunderna som får förstklassig och tillförlitlig betjäning av våra privatbankirer”, fortsätter Hanna Porkka.

”Aktieförmedling hör till Nordnets kärnverksamhet. ”Vi satsar stort på tjänster och utbud för aktieinvesteringar samt på automatisering av processer. Nordnet är den populäraste aktieförmedlaren för privatinvesterare i Finland och vi har tre gånger i rad utsetts till bästa börsmäklare i Finland. Vi hälsar de aktiva investerare som nu kommer till oss varmt välkomna”, säger Suvi Tuppurainen, Nordnets Finlandschef.

”Våra finländska kunder väljer helst bekanta finländska varumärken i Nordnets utbud av fondbolag. Jag är säker på att FIM:s mångsidiga fonder kommer att höra till våra populäraste fonder”, fortsätter Suvi Tuppurainen.

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning ansvarar för att tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster inom S-Banken-koncernen och handhar även kundrelationerna och affärsutvecklingen inom dessa. Affärsområdet tillhandahåller tjänster inom sparande och investering för privatkunder under varumärket S-Banken. Under varumärket FIM tillhandahålls private banking-tjänster och tjänster för institutionella investerare. S-Bankens och FIM:s fonder förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab. I slutet av juni förvaltade affärsområdet tillgångar på 8,5 miljarder euro. De förvaltade tillgångarna hade ökat med 25,3 procent från året innan. De förvaltade fonderna hade totalt cirka 268 000 andelsägare – tredje mest i Finland.

Nordnet är en nordisk bank genom vilken investerare kan spara bland annat i aktier och fonder. Nordnets mål är att ge kunderna verktyg för att själva hantera sina investeringar och att vara förstahandsvalet för sparare och investerare i Skandinavien. Nordnet grundades 1996 och har i dag över 882 000 kunder i Skandinavien, inklusive 266 300 kunder i Finland. Kundmedlen uppgick vid utgången av september 2019 till 365 miljarder SEK, varav Finlands andel var 76 miljarder SEK.

Mer information

Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, +358 50 596 1150, hanna.porkka@s-pankki.fi

Suvi Tuppurainen, landschef, Nordnet Finland, +358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi