Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Svängningar i fondflödena på grund av coronaviruset – långsiktighet visar styrka

2020-04-17

I början av året ökade antalet nya andelsägare i blandfonder, men trenden slutade abrupt i mars när marknaden började sjunka brant på grund av coronaviruset. En stor grupp sparare drog sig tillbaka från blandfonderna, eftersom marknadsnedgången var ett alltför hårt stresstest för många. Det är dock bra för långsiktiga sparare att vänja sig vid marknadssvängningar.

Under de senaste sex månaderna har kapitalflödet till blandfonderna fluktuerat från den ena ändan till den andra, framgår det av S-Bankens rapport Rahastopörssi, som kommer ut fyra gånger om året.

Totalt cirka en miljon finländare investerar i olika fonder. Finländarna föredrar särskilt blandfonder, som traditionellt är det vanligaste fondvalet. Blandfonderna diversifierar sina tillgångar på både aktiemarknaden och räntemarknaden. Fondrapporten innehåller information om hur det går för den vanliga fondspararens investeringar och vad man kan förvänta sig under de kommande månaderna.

Enligt Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken, avspeglas coronakrisen också i fondspararnas beteende.

”I slutet av 2019 ökade antalet nya andelsägare i blandfonder snabbast jämfört med takten under de senaste fem åren. I januari–mars ökade antalet andelsägare, men i slutet av första kvartalet skedde en stor förändring”, säger Suominen.

Enligt Suominen skapade utvecklingen i januari–februari en lovande start för detta år. I mars visade dock marknaden och även sentimentet bland fondsparare en fullständig vändning. Nästan 15 000 andelsägare i blandfonder realiserade sina fondinnehav när aktierna började sjunka.

”Trots allt ökade det totala antalet nya andelsägare med över 6 000 under första kvartalet. Ökningen vittnar om att sparandet fortsätter att öka trots temporära svängningar”, säger Suominen.

Förskräckelse eller hemtagning av kapital för reservkassa

Kopplingen mellan fondköpare och börskurser är av hävd relativt fast. När kurserna stiger ökar sparviljan. När marknaden sjunker förvandlas långsiktiga investerare lätt till kortsiktiga oroare.

Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken, påpekar att långsiktigt månadssparande fortfarande är det lämpligaste sättet för många att öka besparingarna.

”Långsiktighet och kontinuerligt månadssparande visar sin styrka igen. När du sparar regelbundet kan du också fortsätta att köpa nu när marknaden har blivit billigare. Detta gynnar i sin tur avkastningen på lång sikt.

Suominen säger emellertid att han förstår att var och en har egna skäl till försäljningen. Om du oroar dig för marknadsnedgången är det bra att ta hem ditt kapital. Vissa investerare vill i sin tur försöka marknadstiming själva. Sådana investerare försöker lösa in sina medel innan kurserna sjunker särskilt kraftigt, så att de kan investera medlen i avkastningssyfte igen när kurserna går till botten.

”Marknadstiming är dock en extremt svår konstart. Den senaste tidens berg- och dalbana på aktiemarknaden har varit en utomordentlig påminnelse om detta”, påpekar Suominen.

Chefsstrategen säger att ett gott skäl att sälja fondandelar är att du behöver ta i bruk den besparade kassareserven för sämre tider, om ditt ekonomiska läge förändras. Då är försäljning av fondandelar ett rätt sätt att agera.

Investeringsteorierna allt mer populära

I Finland är antalet andelsägare i blandfonder över 1,1 miljoner. Lippo Suominen påpekar därmed att antalet sparare som sålde fondandelar endast var drygt en procent, trots att antalet andelsägare i fonder visade en rekordstor minskning i mars.

”Det visar sig som om investeringsteorierna har blivit allt mer populära. Allt fler sparar på lång sikt och agerar därför inte för hastigt vid marknadsnedgång”, säger Suominen.

Enligt chefsstrategen kom de snabba marknadsrörelserna som en överraskning för alla i början av året. Turbulensen ger dock också olika möjligheter för investerare som agerar på ett systematiskt sätt.

”Det är intressant att se om investeringsflödet börjar öka igen under andra kvartalet. Trots att den ekonomiska osäkerheten fortsätter har den redan lett till en nedgång i aktiekurserna, vilket åter kan locka nya investerare.”

Mer information:
Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 050 345 5692, lippo.suominen@s-pankki.fi