Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Finländarna rusade efter investeringar i blandfonder

2020-01-21

I slutet av 2019 gjorde finländare i stora skaror investeringar när oron för recession minskade, aktierna gick upp och sparandet blev möjligt för vem som helst. De nya sparformerna inverkar på att efterfrågan på fonder ökar kontinuerligt.

Under sista kvartalet 2019 fick blandfonderna, som är populära bland hushåll, mer än 40 000 nya andelsägare. Antalet har inte ökat lika mycket på nästan fem år. Detta framgår av S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF, på finska) som utkommer fyra gånger per år.

Totalt cirka en miljon finländare investerar i olika fonder. Finländarna föredrar blandfonder, som traditionellt är det vanligaste fondvalet. Blandfonderna diversifierar sina tillgångar på både aktiemarknaden och räntemarknaden. Fondrapporten innehåller information om hur det går för den vanliga fondspararens investeringar och vad man kan förvänta sig under de kommande månaderna.

Enligt Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken, började 2019 i dystra förväntningar när investerarna återhämtade sig efter börsnedgången i slutet av 2018 och befarade en recession. Till slut var året fullt av glada överraskningar.

"I Finland och andra länder avmattades den ekonomiska tillväxten inte nämnvärt, vilket gav ett exceptionellt snabbt uppsving för investeringsmarknaden", säger Suominen.

Aktierna avkastade 20–30 procent beroende på marknad, och i och med att räntorna sjönk till allt lägre nivåer avkastade obligationerna också ungefär 10 procent. Blandfonderna gynnades av den positiva utvecklingen för båda tillgångsslagen, och fondernas värden steg i snitt med närmare 15 procent i fjol.

Allt enklare att investera

Investerarna i Finland drog också allt större nytta av marknadsuppgången, eftersom blandfonderna var attraktiva investeringsobjekt under hela året. Trots att teckningstakten blev långsammare vände sig inflödet av kapital i fonderna inte till ett utflöde – inte ens till följd av den svaga utvecklingen vid årsskiftet. I slutet av året började investerarna i stora skaror djärvt göra nya investeringar.

Suominen påpekar att fondernas popularitet har ökat stadigt redan under lång tid. År 2010 hade blandfonderna över en halv miljon andelsägare. På tio år har antalet andelsägare fördubblats för antalet andelsägare i blandfonderna är nu över 1,1 miljoner.

"Tillväxt är dock alltid önskad, men vi har redan länge varit på tillväxtspåret", säger Suominen.

Ökningen i fondernas popularitet bygger på flera faktorer. Finländarna är till exempel allt mer positivt inställda till investeringar. Detta framgick av EVA:s senaste enkät, där 62 procent av deltagarna ansåg att investeringar är en bra metod att öka välståndet. Dessutom har finländare blivit allt mer djärva att investera, eftersom den ekonomiska tillväxten har fortsatt stadigt, aktiemarknaden har gått upp länge och räntorna på bankkonton har varit låga.

"De senaste åren har gång på gång lärt att aktieuppgången inte avbryts lätt. Lyckligtvis har finländarna också lärt sig att det inte lönar sig att bli nervös för varje klickrubrik", säger Suominen.

Dessutom har investeringströskeln blivit lägre tack vare nya sparformer. Allt fler har blivit månadssparare. Genom månadssparande behöver investeraren inte oroa sig för mycket för marknadsläget, eftersom investeringen tas ut från kontot automatiskt. Samtidigt diversifieras investeringarna tidsmässigt, vilket minskar risken för besvikelse.

"Mikrosparande är en annan ändring som uppmuntrar till investeringar, och det ökar kraftigt. Vid mikrosparande styrs en i förväg fastställd summa till en blandfond vid varje kortköp. Dessutom har nya, allt förmånligare blandfonder lanserats på marknaden, vilket lockar till att spara. Den starka ökningen i blandfondernas popularitet visar att investerarna vill ha väldiversifierade och enkla "nyckelklara" lösningar, säger Suominen.

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF, på finska)

Mer information:

Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 050 345 5692, lippo.suominen@s-pankki.fi