Gå direkt till innehållet

S-Bankens bilenkät: Finländarnas idealbil är en ekonomisk, säker och snygg bil

2020-05-26

Finländarna uppskattar bilar som är ekonomiska och säkra, men var femte anser också att bilens utseende och märke är viktigt. Makar fattar oftast beslut om att skaffa bil tillsammans, men över en tredjedel av dem som lever i ett parförhållande säger att de själva betalar alla bilkostnader. Detta framgår av S-Bankens bilenkät.

Trots den exceptionella våren börjar många få bilfeber igen. Enligt analysföretaget Kantars Covid-undersökning som genomfördes i slutet av april har endast 5 procent av de finländare som tänkt skaffa bil beslutat att skjuta upp sina planer.

Finländare som köper bil tycker att det är viktigast att bilen är ekonomisk. I Kantars bilenkät som S-Banken låtit göra ombads svarspersonerna att ange bilens viktigaste egenskaper. Av svarspersonerna ansåg 70 procent att det viktigaste var att bilen var ett ekonomiskt förnuftigt alternativ. Näst viktigast var säkerheten (56 %) och därefter att den var lätthanterad (43 %). Å andra sidan ansåg cirka en femtedel av svarspersonerna att bilen måste se bra ut och lika många ansåg att ett visst märke var viktigt.

”Som bilköpare är finländarna förnuftiga. Å andra sidan visar resultaten att vi kanske tror att vi är mer rationella än vi i själva verket är. Vid kaffebordsdiskussionerna är det många av oss som gillar snygga bilar. Och bilmärket spelar roll”, säger Päivi Huttunen, chef för utveckling av S-Bankens lån.

För kvinnor är det viktigare än för män att bilen är säker och lätthanterad. En femtedel av kvinnorna ansåg till exempel att det är viktigt att bilen är lätt att parkera, medan endast 5 procent av männen gav detta svar.

Över en tredjedel av de svarspersoner som lever i ett parförhållande betalar alla bilkostnader själva

Två tredjedelar (65 %) av de svarspersoner som bor med en make eller maka fattar beslut om att skaffa bil tillsammans, såsom köpbeslut och val av bil. Cirka en fjärdedel uppgav att de själva fattar alla beslut kring bilen.

Bilkostnaderna fördelas inte lika jämnt mellan olika par. Drygt hälften, 57 procent, delar bilkostnaderna med maken eller makan. Över en tredjedel av svarspersonerna säger att de själva betalar alla kostnader – å andra sidan anser mindre än en tiondel att maken eller makan betalar alla kostnader. Största delen (84 %) anser ändå att kostnadsfördelningen är rättvis.

”Vi överväger ofta noggrant hur vi fördelar kostnaderna till exempel för ett gemensamt bostadslån. Det skulle också vara bra att diskutera och komma överens om andra gemensamma utgifter, så att båda parterna är nöjda. Och om det är meningen att bilen ska vara gemensam egendom, lönar det sig också att se till att båda har äganderätt till bilen”, säger Huttunen.

”Det kan vara förvånansvärt dyrt att köpa och underhålla en bil. Man kan beräkna den egna budgeten, exempelvis så att högst 40 procent av hushållets nettoinkomster får gå till boende inklusive låneamorteringar och 30 procent till andra nödvändiga kostnader, såsom mat. De övriga 30 procenten bör räcka till att betala övriga utgifter, till exempel kostnader för bil inklusive låne- och driftskostnader”, tipsar Huttunen.

Finländarna kör gärna begagnat

Enligt bilenkäten är det inte viktigt för finländarna att bilen är ny: bara 7 procent ansåg att en ny bil var ett av de viktigaste kriterierna. Enligt Huttunen är en begagnad bil dock inte det samma som en förmånlig bil, eftersom även begagnade bilar blir mer välutrustade i takt med att finländarnas bilpark förnyas och priset därför också blir högre.

”En ny bil finansieras ofta med finansiering via bilaffären, men många tar ett konsumtionslån från banken för att köpa en begagnad bil”, säger Huttunen. Till exempel är en av de vanligaste orsakerna till att man tar ett S-Lån från S-Banken att man tänker köpa en begagnad bil.

En tredjedel av de unga har övervägt att minska bilkörandet

En femtedel av dem som svarade på bilenkäten har övervägt att köra bil mer sällan eller sluta helt under det senaste året. Av svarspersonerna under 30 år hade nästan en tredjedel övervägt att minska bilkörandet. Två av de vanligaste orsakerna till detta är kostnaderna för att använda bil och miljöskäl.

Av alla svarspersoner ansåg 6 procent att det är viktigt att bilen är en elbil eller en hybrid. I huvudstadsregionen där det finns fler laddningsstationer var det klart fler som tyckte så, 12 procent.

Bilenkäten genomfördes av Kantar på uppdrag av S-Banken. Enkäten genomfördes i Gallup Forums panel (och riktades till 18–74-åringar vars hushåll har bil). Resultaten har viktats så att de motsvarar befolkningen i den aktuella målgruppen. Svarspersonerna var 1 197 stycken. Enkäten genomfördes som online-enkät på den enhet som svarspersonen använde. Uppgifterna samlades in 14–19.2.2020. Felmarginalen är högst 3,1 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.

Mer information:
Päivi Huttunen, utvecklingschef, S-Banken, tfn 045 152 0766, paivi.huttunen@s-pankki.fi