Gå direkt till innehållet

S-Banken sänker sin primränta 1.12.2020

2020-11-17

S-Banken sänker S-Primeräntan med 0,15 procentenheter till 0,25 procent. Den nya räntan börjar gälla 1.12.2020. Beslutet beror på nedgången i marknadsräntorna.

S-Prime är S-Bankens egen referensränta som används som referensränta för insättningar och lån. Ändringen föranleder inga åtgärder av S-Bankens kunder. Förra gången S-Banken sänkte S-Primeräntan var i oktober 2019. 

Mer information: Eero Saloranta, direktör, Treasury och företagskunder, tfn 010 767 9375