Gå direkt till innehållet

S-banken och Fennia har slutfört företagsförvärvet av Fennia Kapitalförvaltning

2020-08-03

S-Banken och Fennia har framgångsrikt slutfört företagsförvärvet genom vilket Fenniakoncernens kapitalförvaltnings- och fastighetstjänster förvärvas av banken. Genom förvärvet blir S-banken en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare. Fennia fokuserar i fortsättningen allt mer på att utveckla sin kärnverksamhet.

S-Banken och Fennia har slutfört företagsförvärvet genom vilket Fennia-koncernens kapitalförvaltnings- och fastighetstjänster övergår till S-Bankens ägo.

Fennia Kapitalförvaltning Ab och dess dotterbolag Fennia Fastigheter Ab blir en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Förvärvet offentliggjordes den 20 maj 2020 och godkändes av både Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket i juli.

”Vi på S-Banken vill möjliggöra en lite mer välbärgad morgondag för alla. Genom våra fonder förvaltar vi redan hundratusentals finländares investeringar och detta förvärv hjälper oss att producera fler praktiska tjänster för våra kunder – vare sig de är institutionella investerare, private banking-kunder eller mikrosparare som investerar för första gången i sitt liv”, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

Enligt Ylihurula är förvärvet ett bra tecken på att S-Banken kan och vill utnyttja möjligheter till tillväxt. Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltning på S-Banken, berättar att hon är mycket nöjd över förvärvet.

”Jag har nöjet att välkomna många nya kompetenta kollegor till S-Banken. De har en unik kompetens inom kapitalförvaltning med hjälp av vilken vi kan komplettera våra nuvarande produkter och tjänster i synnerhet inom fastighetsinvesteringar och fastighetsfonder”, säger Porkka. Till följd av förvärvet kommer FIM Kapitalförvaltning Ab, som ingår i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, att förvalta en avsevärd del av hela Fenniakoncernens förmögenhet.

”Vi är mycket nöjda över att Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter har fått ett bra hem hos S-Banken. Nu är det dags för oss att fokusera allt mera på vår kärnverksamhet så att vi enligt vår strategi i framtiden kan vara den mest kundnära aktören inom försäkringsbranschen. Vi är mitt inne i en stor förnyelseprocess, Framtidens Fennia, som gör det möjligt för oss att svara på våra kunders, medarbetares och samarbetspartners behov i en föränderlig omvärld”, säger Antti Kuljukka, Fennias koncernchef och styrelseordförande för Fennia Kapitalförvaltning.

I de bolag som förvärvats av Fennia arbetar cirka 40 proffs och en stor del av dem överförs som gamla medarbetare till S-Banken. Resten av personalen stannar kvar i Fenniakoncernen.

Till följd av förvärvet övergår Fennias fastighetsfonder till S-Banken. S-Banken har som avsikt att införa fonderna i sin webbank så snart som möjligt.

Mer information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, +358 10 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi
Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, +358 50 596 1150, hanna.porkka@s-pankki.fi
Antti Kuljukka, koncernchef, Fenniakoncernen, +358 40 840 0066, antti.kuljukka@fennia.fi