Gå direkt till innehållet

Rapporten om ansvarsfulla investeringar 2019 har offentliggjort

2020-03-26

Rapporten innehåller information om hur ansvarsaspekten beaktades i S-Banken-fondernas och FIM-fondernas investeringsverksamhet 2019.

Rapporten om S-Banken-fondernas och FIM-fondernas ansvarsfulla investeringar har nu kommit ut.

Rapporten omfattar våra aktiefonder och räntefonder samt våra blandfonder som främst investerar i aktiefonder och räntefonder. Rapporten gäller perioden mellan januari och december 2019.

År 2019 infördes principerna för ansvarsfulla investeringar i full skala i S-Banken-fonderna och FIM-fonderna efter att principerna hade uppdaterats i slutet av 2018. Vi aktiverade oss på bolagsstämmorna och startade en aktiv påverkansverksamhet samtidigt som vi lanserade tre nya fonder i vår produktfamilj FIM Ansvar Plus.

Utöver denna rapport offentliggör vi 2020 en separat compliance-rapport om våra fastighetsfonder.

Rapport om ansvarsfulla investeringar i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 2019 (på finska)