Gå direkt till innehållet

Över 1 400 tvister för mycket – antalet arvstvister minskade något

2020-09-30

I Finlands tingsrätter prövas varje år över 1 400 mål, i vilka en tvist uppstått på grund av arv. Detta framgår av en utredning som FIM gjort. Antalet tvister minskade i fjol med cirka fem procent från föregående år. 

Till alla Finlands tingsrätter fördes 1 429 arvsmål år 2019, medan 1 501 arvstvister behandlades i tingsrätterna året innan.

Detta framgår i en utredning av FIM som ansvarar för S-Bankens Private Banking-tjänster. I utredningen gick FIM igenom arvsmålen som inletts vid alla Finlands tingsrätter under 2013–2019. Under den perioden prövades i genomsnitt drygt 1 600 arvstvister i tingsrätterna varje år.

"I största delen av tvisterna har oenigheterna börjat redan före det egentliga arvskiftet, och då har man varit tvungen att förordna en utomstående person för att reda ut och uppdela dödsboet", berättar Veera Kosonen, chef för juridiska ärenden vid FIM.

Kosonen arbetar i ett team som hjälper Private Banking-kunder med frågor kring förmögenhets- och arvsplanering. Hon har under årens lopp satt sig in i flera fall, där man genom noggrann och öppen planering på förhand kunnat undvika tvister som hade splittrat familjer och släkter.

"Varje arvstvist är helt enkelt en arvstvist för mycket, vare sig det handlar om ett större eller mindre arv."

Kosonen påminner att rättsprocesser kan ta flera år och vara rätt så påfrestande psykiskt. Traditionellt är arv någonting man i Finland inte är van att ta upp med andra, men Kosonen uppmuntrar till att diskutera frågan. Enligt henne har alla anledning att tänka igenom sin situation.

"Diskutera gärna arvsfrågan med dina närstående och vid behov även med sakkunniga."
Enligt färsk statistik har vart fjärde finländskt privathushåll en nettoförmögenhet på över 260 000 euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år. Enligt Kosonen vill allt fler finländare i dagens läge få hjälp i familje- och skattejuridiska frågor.

"Det första steget för att undvika arvstvister är att stanna upp och se över sin egen situation och ta upp frågan. Därefter är det dock viktigt att vid behov kontakta experter inom området som kan hjälpa även vid mera komplicerade helheter. Experterna är neutrala, oberoende av familjemedlemmar och kan diskutera till och med mycket känsliga frågor som uppkommit."

Mer information:
Veera Kosonen, chef för juridiska ärenden, FIM Private Banking, tfn 040 505 0435, veera.kosonen@fim.com

Wealth Planning – individuell förmögenhets- och arvsplanering

Vi tillhandahåller Wealth Planning-tjänster för våra Private Banking-kunder med tillgångar på över 500 000 euro som en del av det individuella kapitalförvaltningskonceptet, utan separat kostnad.

Läs mer