Gå direkt till innehållet

Ny information om fondernas hållbarhet

2020-09-11

Halvårsrapporten om S-Banken- och FIM-fondernas ansvarsfulla investeringar har publicerats.

Rapporten om S-Banken- och FIM-fondernas ansvarsfulla investeringar för första halvåret 2020 har publicerats. Rapporten omfattar våra aktiefonder och räntefonder samt våra blandfonder som främst investerar i aktiefonder och räntefonder. Rapporten gäller perioden januari–juni 2020.

Samtidigt publicerar vi nu även nya fondspecifika hållbarhetsrapporter för första gången. Framöver publiceras rapporterna fyra gånger om året. I dem bedöms hur väl bolagen i fonderna beaktar ESG-faktorer, dvs. faktorer som hänför sig till miljö (Environmental), samhälle (Social) och bolagsstyrning (Governance).

Internationellt erkännande för hållbarhetsarbetet

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning har förbundit sig att iaktta flera internationellt godkända normer i sin verksamhet, bland annat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Vår syn på ansvarsfulla investeringar får erkännande i PRI:s nya utvärdering där genomförandet av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar granskas.

I PRI:s utvärdering får vår strategi för ansvarsfulla investeringar och vår förvaltningssed bästa möjliga betyg, A+.

Rapport om ansvarsfulla investeringar 1–6/2020 (PDF)
PRI:s utvärderingsrapport (PDF)
Läs mer om hållbarheten i vår investeringsverksamhet