Gå direkt till innehållet

Namnet på FIM Balanserad Placeringsfond samt dess stadgar och investeringsinriktning ändras 18.3.2020

2020-02-17

Fondens namn byts till FIM Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond.

Fondens stadgar och investeringsinriktning ändras så att fonden framöver i stället för direktinvesteringar i huvudsak investerar i andelar i befintliga placeringsfonder och fondföretag. Detta innebär att fonden i samband med stadgeändringen blir en så kallad fond-i-fonder. Samtidigt stiger maxvikten för aktieinvesteringar från 65 procent till 80 procent. Det tillåtna variationsintervallet för investeringar på aktiemarknaden och i aktierelaterade värdepapper är i fortsättningen 20–80 procent av fondens tillgångar. I praktiken kommer neutral vikt för investeringar på aktiemarknaden att vara 50 procent. Genom ändringen av investeringsinriktningen investerar fonden i fortsättningen sina tillgångar på den globala marknaden.

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse beslutade om stadgeändringen 12 december 2019 och Finansinspektionen godkände ändringarna 28 januari 2020. Ändringarna träder i kraft 18 mars 2020 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Med anledning av stadgeändringen kommer prissättningen för fonden att ändras. Ytterligare information om avgifterna finns i prislistan för fonderna.

Du kan ta del av de nya stadgarna, faktabladet och prislistan för fonden på fondens webbplats.