Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

Var fjärde hyresgäst vill att bostadsägaren ska ta hänsyn till klimatet – koldioxidneutral fjärrvärme tas i bruk för objekt i S-bostadsfond

2020-10-05

S-bostadsfond fortsätter sitt aktiva arbete med att minska fastigheternas energiförbrukning och koldioxidavtryck. S-Banken deltar även i år i den nationella Energisparveckan.

S-Banken fortsätter sitt klimatarbete i enlighet med den klimatstrategi som publicerades i maj och deltar även i år i den nationella Energisparveckan 5–11.10.2020.

Energisparveckan är en riksomfattande kampanj som ordnas av Motiva i syfte att främja energisparande och hållbar konsumtion. S-Banken blev nyligen en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare och finländarna har i synnerhet tagit till sig S-Bostadsfond.

I samband med Energisparveckan övergick S-Bostadsfond till koldioxidneutralt producerad fjärrvärme i alla objekt som ägs till 100 procent av bostadsfonderna och där det är möjligt. Förändringen sker hösten 2020 och gör att CO2e-utsläppen från fjärrvärme i fastigheterna i fonden minskar med cirka 288 ton, dvs. cirka 83 %. Fonden utreder även aktivt lämpligheten för geotermisk energi för både nya och gamla objekt. Efter det beslut som offentliggjordes i dag ökar andelen koldioxidneutrala fastigheter till 71 procent, dvs. 15 objekt av alla objekt som fonden äger till 100 procent.

"Specialplaceringsfonden investerar i små hyresbostäder på tillväxtorter eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna i Finland. Fonden har omkring 13 000 andelsägare, vilket gör att den är Finlands näst populäraste fastighetsfond", berättar Petri Jokinen, vd för FIM Fastighet som ingår i S-Banken-koncernen.

Beslutet är en naturlig fortsättning på det beslut som togs av fonden för ett år sedan att övergå till grön el som helt och hållet produceras med förnybara källor och utan direkta koldioxidutsläpp i objekt som ägs till 100 procent av fonden.

I samband med Energisparveckan kartlade S-Bostadsfond även fondens hyresgästers uppfattningar om energiförbrukning och klimat. Enkätundersökningen visade att många som letar efter ny hyresbostad uppskattar att bostaden ligger i närheten av gång- och cykelvägar (63 %) och busshållplatser (62 %). Färre uppskattade närhet till knutpunkter för personbilstrafik (28 %). 26 % av svarspersonerna önskade att hyresbostadens ägare skulle agera koldioxidneutralt i framtiden. Enkäten besvarades av cirka 300 hyresgäster som bor i bostäder som ägs av fonden.

"Resultaten tyder på att allt fler förstår de utmaningar som klimatförändringen medför och är intresserade av att ta hänsyn till fenomenet i vardagen", säger Jokinen.

Finländarna har för åttonde året i rad utsett S-Banken till den mest ansvarsfulla banken i Finland i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbarhet.

S-Bostadsfond är en andelsserie i FIM Bostad Specialplaceringsfond som förvaltas av FIM Kapitalförvaltning som ingår i S-Banken-koncernen.

Mer information:
Petri Jokinen, verkställande direktör, FIM Fastighet Ab, tfn 040 751 081, petri.jokinen@fim.com