Gå direkt till innehållet

Hållbarhetsrapport om fastighetsfonder 2019 har offentliggjorts

2020-05-04

Rapporten innehåller information om hur ansvarsaspekten avspeglades i fastighetsfondernas verksamhet under 2019.

Rapporten om fastighetsfondernas ansvarsfulla investeringar har kommit ut.

Rapporten omfattar våra fastighetsfonder och gäller perioden mellan januari och december 2019.

Rapporten innehåller information, både i numerisk form och i form av åtgärder, om hur ansvarsaspekten avspeglades i två specialplaceringsfonder och i tre fonder som är kommanditbolag.

År 2019 började vi till exempel använda grön el i de fastigheter som våra bostadsfonder äger till 100 procent. Elen har producerats helt med förnybara energikällor utan direkta koldioxidutsläpp. Till följd av användningen av grön el minskar koldioxidutsläppen i våra fastigheter med cirka 240 ton per år.

Utöver denna rapport har vi offentliggjort en separat hållbarhetsrapport om våra aktie-, ränte- och blandfonder.

Hållbarhetsrapport om fastighetsfonder 2019 (på finska)