Gå direkt till innehållet

Förändringar i fondernas stadgar 2.3.2020

2020-01-31

Styrelsen för FIM Kapitalförvaltning Ab godkände 12 december 2019 ändringarna av FIM placeringsfondernas gemensamma stadgar och FIM specialplaceringsfondernas stadgar. Finansinspektionen godkände ändringarna 28 januari 2020.

Stadgarna har ändrats med iakttagande av den nya lagen om placeringsfonder. Dessutom har motsvarande ändringar gjorts i stadgarna för specialplaceringsfonderna som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar.

De väsentligaste förändringarna i stadgarna är:

  • Fondbolaget ordnar inte längre årligen en ordinarie fondandelsägarstämma.
  • Fondbolaget avstår från att utfärda fysiska andelsbevis.
  • Förutsättningarna för begränsning av teckningar och inlösen har specificerats och fondbolaget har på vissa villkor rätt att lösa in fondandelar på eget initiativ.
  • I stadgarna har ett tillägg gjorts som möjliggör betalning av avgifter för teckning/inlösen till fonden.
  • I stadgarna har ett tillägg gjorts som möjliggör meddelande om ändringar av fondens stadgar på fondbolagets webbplats.
  • I stadgarna har man infört punkten Ersättningar och en hänvisning till att rörliga ersättningar på vissa villkor kan betalas som fondandelar.
  • Dessutom har andra mindre tekniska ändringar och specificeringar gjorts i stadgarna.

Stadgarna för FIM Bostad Specialplaceringsfond ändras den 2 mars 2020

Stadgeändringen gäller även S-Bostadsfond, som är en andelsserie i FIM Bostad. 

Den viktigaste ändringen gäller fondens tecknings- och inlösendagar. Tecknings- och inlösendagarna ändras från kvartalets sista bankdag till den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november.

Trots ändringen har fonden även en tecknings- och inlösendag i slutet av mars i år.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Du kan ta del av de nya stadgarna för fonderna via länken nedan. 

Fondernas gemensamma stadgar fr.o.m. 2.3.2020

Stadgarna för FIM Bostad fr.o.m. 2.3.2020