Gå direkt till innehållet

Fondernas halvårsrapport 2020 har offentliggjorts

2020-08-31

Antalet andelsägare i S-Banken- och FIM-blandfonderna ökade till 175 000 från 139 000 andelsägare året innan.

År 2020 kommer att gå till historien. Få personer kunde ännu vid årsskiftet förutse hur mycket det nya coronaviruset skulle förändra världen.

Senast i mars förstod alla hur allvarlig den pandemi som coronaviruset gav upphov till var när aktiekurserna runt om i världen rasade kraftigt. Detta var dock bara början, och det inträffade exceptionella händelser på marknaden i flera veckor.

Turbulensen på marknaden märktes naturligtvis också i fonderna. Till exempel på den finländska marknaden sjönk aktiekurserna med närmare 16 procent, och det sammanlagda antalet andelsägare i alla blandfonder sjönk kraftigt i mars. På det stora hela stabiliserades läget på marknaden under våren, och på senvåren återhämtade sig aktiekurserna i själva verket mycket kraftigt.

Trots kursnedgången i mars var det dock glädjande att många fondinvesterare fortsatte sitt långsiktiga och planmässiga månadssparande på våren. Våra privatkunders nettoteckningar i fonderna var fortsatt positiva även under krisens värsta veckor.

FIM Kapitalförvaltning Ab är en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Under varumärket S-Banken tillhandahåller vi spar- och investeringstjänster för privatkunder och under varumärket FIM private banking-tjänster och tjänster för institutionella investerare. Vid FIM Kapitalförvaltning Ab levererar vi alla tjänster för portföljförvaltning för S-Banken och FIM. Dessutom förvaltar vi S-Banken-, FIM- och LokalTapiola-fonderna.

Nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonderna var -41,0 miljoner euro i januari–juni (223,7). S-Banken- och FIM-fondernas nettoteckningar utvecklades sämre än genomsnittet på marknaden under det första halvåret. På hela marknaden landade nettoteckningarna på -2106,7 miljoner euro (-970,1) under det första halvåret.

Antalet användare av vår tjänst Spararen översteg 39 000 under det första halvåret. Av användarna utnyttjar 74,0 procent funktionerna för mikrosparande och överför ett valt belopp till Spararen vid varje kortköp.

Antalet andelsägare i S-Banken- och FIM-blandfonderna ökade till 175 000 från 139 000 andelsägare året innan. På hela marknaden i Finland ökade det totala antalet andelsägare i blandfonder med 83 000 på ett år och uppgår nu till cirka 1,2 miljoner.

Antalet andelsägare i alla de fonder vi förvaltar ökade till 305 000, jämfört med 268 000 året innan. På hela marknaden i Finland ökade antalet fondandelsägare till 3,4 miljoner, jämfört med 3,2 miljoner andelsägare året innan.

Under våren lanserade vi den nya fonden FIM Fossilfri Europa ESG. På så sätt ökade antalet fonder i fondfamiljen FIM Ansvar Plus till sex. I fonden ingår andelsserien S-Fond Fossilfri Europa.

Våren förde också med sig spännande nyheter. I maj offentliggjorde vi ett företagsförvärv, genom vilket affärsverksamheten i Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter Ab som hör till Fenniakoncernen blir en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning. Tack vare företagsförvärvet kan vi ännu bättre svara på kundernas behov och komplettera våra tjänster för både nuvarande och nya kunder. I och med förvärvet blev vi också en av Finlands viktigaste fastighetsfondförvaltare.

Fonders halvårsrapport 2020