Gå direkt till innehållet

Fondernas avkastningsandelar för 2019

2020-03-10

Avkastningen på fondernas avkastningsandelar betalas fredagen den 13 mars 2020. Avkastning betalas på placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas avkastningsandelar.

S-Bankens och FIM:s fonder förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab, vars ordinarie bolagsstämma har beslutat hur mycket avkastning som ska betalas på fondernas avkastningsandelar för 2019.

Avkastning betalas på fondernas avkastningsandelar. Största delen av fondinvesteringarna görs i tillväxtandelar. På tillväxtandelarna betalas ingen separat avkastning, utan den årliga avkastningen läggs direkt till fondandelens värde. Detta innebär att avkastningen av din tillväxtandel realiseras först när du säljer den.

Avkastningen på avkastningsandelarna betalas till ditt bankkonto och inga åtgärder krävs från din sida. Avkastningen för 2019 betalas enligt följande.

Fondens andelsserie Avkastning 31.12.2019 Avkastning/andel
FIM Optimal Ränta T  2,00 %  0,19493629
FIM Kapitalförvaltning 30 T  3,00 %  0,33109801
FIM Bostad A  1,09 %  

0,16263837

FIM Bostad C  1,09 %  0,17111251
FIM Bostad D  1,09 %  0,16437666
S-Bostadsfond  1,09 %  0,16263837
FIM Skog A      1,00 %  0,11260557
FIM Skog C  1,00 %  0,11440088
S-Skogsfond  1,00 %  0,11260557

 

Avskiljningsdagen för fondernas avkastningsandelar är den 9 mars 2020. Om du har ägt avkastningsandelar och varit antecknad i fondens fondandelsregister den 6 mars 2020, betalas avkastning på dina avkastningsandelar. På avkastningen verkställs förskottsinnehållning för fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.