Gå direkt till innehållet

Fonden FIM Artificiell Intelligens fusioneras med S-Sparfond Modig 30 oktober 2020

2020-09-24

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har beslutat att FIM Artificiell Intelligens ska fusioneras med S-Sparfond Modig Placeringsfond.

Som ett led i utvecklingen av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondutbud fusioneras FIM Artificiell Intelligens Placeringsfond med S-Sparfond Modig Placeringsfond 30 oktober 2020. Vid fusionen överförs andelarna i FIM Artificiell Intelligens till serie A för S-Sparfond Modig, dvs. FIM Kapitalförvaltning 100. Den 15 juni 2020 gav Finansinspektionen tillstånd att verkställa fusionen.

Anledningen till fusionen är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM. Den övertagande fondens kapital möjliggör en mer effektiv portföljförvaltning för fonden. Det finns inget behov av att omvikta investeringarna eller ändra investeringsinriktningen i den övertagande fonden innan fusionen genomförs.

Vi ger andelsägarna i båda fonderna mer information om fusionen antingen per brev eller i ett meddelande på webbanken.