Gå direkt till innehållet

Finländarna avslöjar i S-Bankens enkät: Det här köper vi då coronarestriktionerna lättar

2020-05-15

Coronakrisen har fått var tredje finländare att i högre grad än tidigare tänka på sin dagliga ekonomi. Nästan en femtedel har ändå mer pengar till sitt förfogande tack vare krisen. Då samhället återvänder till det normala, tänker finländarna resa i hemlandet, gå på restaurang, på kulturevenemang och till frisören. Detta framgår av en undersökning som S-Banken har låtit Kantar genomföra.

Coronakrisen som på allvar nådde Finland i mars märks i finländarnas plånböcker. I enkäten Daglig ekonomi och corona (PDF på finska) som S-Banken har låtit Kantar genomföra anger var tredje person att de tänker mer på vad de lägger pengarna på nu än de gjorde tidigare.

S-Banken och övriga banker har försökt hålla ekonomins hjul i rullning genom att erbjuda amorteringsfrihet och vara flexibla på annat sätt. Enligt enkäten har 29 procent av alla finländare som har bostadslån använt sig av den amorteringsfrihet som bankerna erbjudit.

De som har varit ivrigast att utnyttja amorteringsfriheten är personer i ledande ställning. Av dem har 37 procent tagit tillfället i akt. Även bland S-Bankens bolånekunder har cirka en tredjedel ansökt om amorteringsfrihet.

Enkäten avslöjar också finländarnas hjälpsamhet. Var fjärde person (25 %) anger till exempel att de medvetet har understött småföretag som är viktiga för dem genom att köpa deras tjänster eller välja deras produkter i butiken. Bland huvudstadsregionens invånare har nästan var tredje gjort detta, 29 procent. En liten del (7 %) talar mer öppet om pengar med sina närstående.

Restaurangbesök i stället för hemkörd mat

Enligt anonyma köpuppgifter som samlats in om användningen av S-Bankens 2,3 miljoner kort minskade konsumtionen omedelbart med tiotals procent till följd av coronakrisen.

Så småningom har man dock kunnat skönja en lätt uppgång inom olika branscher och även restriktionerna i det omgivande samhället har börjat hävas. I S-Bankens enkät fick finländarna frågan hur de tror att deras sätt att använda pengar kommer att förändras, då samhället i Finland återgår till det normala.

Enligt svaren kommer finländarna att använda mer pengar framför allt på resor i hemlandet (33 % säger att de kommer att använda mer pengar), mat och dryck på restaurang (31 %) och kulturevenemang (26 %). Nästan en fjärdedel (23 %) av kvinnorna tänker satsa på utseende, såsom frisörtjänster. Cirka en femtedel uppskattar däremot att de kommer att använda mindre pengar på hemkörda måltider. Många tänker också använda mindre pengar på utlandsresor och stora anskaffningar, såsom bilar och bostäder.

"Många drömmer redan om att återgå till det normala, då man kan gå ut och shoppa, träffa andra och skämma bort sig själv igen. Å andra sidan är det bra för den egna ekonomin om man i detta undantagsläge mer än tidigare har övervägt och följt med vad man sätter pengarna på", säger S-Bankens produktgruppchef för kort Marketta Lundell.

Mer information:
S-Pankin viestintä, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

En femtedel har mer pengar till sitt förfogande

Trots att coronaviruset har fått många finländare att tänka mer på ekonomin än tidigare, anger en tredjedel (33 %) att krisen inte har påverkat deras dagliga ekonomi över huvud taget. Dessutom uppskattar nästan var femte person (18 %) att de i själva verket har mer pengar än tidigare till sitt förfogande på grund av de minskade konsumtionsmöjligheterna under krisen.

En del av de sparade pengarna har strömmat till bankkonton och enligt Finlands Banks statistik har privathushållens insättningar ökat i början av året. Av dem som svarat på S-Bankens enkät anger 13 procent att de börjat förbereda sig inför framtida ekonomiska bakslag.

S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominen förstår att många som överväger att börja investera för första gången kan bli avskräckta av den volatila marknaden i början av året.

"Trots allt gäller fortfarande den gamla regeln om att regelbundet månadssparande i fond är ett smart sätt att spara inför morgondagen", säger Suominen.

"Då man sparar lite åt gången och på lång sikt, kan man sova lugnt på nätterna. Efter år av sparande kan man bli positivt överraskad över hur mycket ränta på ränta man har hunnit få på de egna sparmedlen."