Gå direkt till innehållet

Finländare blev intresserade av fastighetsfonder — tillväxten mer än tre gånger större än marknadstillväxten

2020-12-09

Finländska fondsparare har blivit mycket intresserade av fastighetsfonder, framgår det av den nya statistiken. S-Banken är en av Finlands största fastighetsförvaltare, och antalet andelsägare i bankens bostads- och skogsfonder är redan närmare 22 000. I början av år 2021 kan bankens kunder också investera i tomter och fastigheter.

Allt fler finländska fondsparare investerar i fastighetsfonder. Statistiken i Suomen Sijoitustutkimus Fondrapport visar att antalet andelsägare i fastighetsfonderna var mer än 110 000 i slutet av oktober. Siffran är 17 procent högre än året innan. Under samma period ökade antalet andelsägare i alla fonder med bara 5 procent.

Fastighetsfonderna har också lyckats locka finländare att göra en hel del investeringar. I slutet av oktober var fondkapitalet för alla fastighetsfonder som följdes upp genom Fondrapporten 14 procent större än året innan.

Under innevarande år har S-Bankens fastighetsfonder också blivit mer populära. För närvarande kan bankens kunder investera i bostäder och skog via två fonder.

"Båda fonderna är väldigt omtyckta. Bostadsfonden samlade till exempel in ett rekordstort antal nya investeringar under det sista kvartalet då nettoteckningarna i fonden uppgick till 24,6 miljoner euro", säger Hanna Porkka, direktör för Förmögenhetsförvaltning på S-Banken.

Enligt Porkka är fastighetsfondernas popularitet ett tecken på en verklig efterfrågan.
"I det nuvarande marknadsläget söker allt fler av oss stabila och konkreta investeringsobjekt vars värden inte varierar i samma takt som värdena på konventionella aktie- och ränteinvesteringar. Investeringar via fonder är i sin tur lockande för många eftersom det är enkelt att investera via fonder. Som ägare i en skogsfond behöver man till exempel inte tillbringa sin semester genom att sly."

I somras förvärvade S-Banken försäkringskoncernen Fennias kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster. Genom förvärvet blev banken samtidigt en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare.

Dessutom kommer utbudet av fastighetsfonder som tillhandahålls bankens kunder att diversifieras ytterligare. I början av nästa år införs specialplaceringsfonderna S-Banken Tomt och S-Banken Fastighet på S-Bankens webbank.

"Fonderna kompletterar bra vårt nuvarande utbud. Nu kan våra kunder diversifiera sina investeringar i allt större utsträckning. Genom företagsförvärvet har vi också fått en hel del ny expertis. Vi fortsätter därför vår produktutveckling och följer även nästa år noga vilka investeringsbehov våra kunder har", säger Porkka.

Mer information:
Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, +358 50 596 1150, hanna.porkka@s-pankki.fi