Gå direkt till innehållet

En fond som är fri från fossila bränslen lanseras i Finland – S-Banken och FIM påskyndar klimatarbetet

2020-05-19

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt är klimatförändringarna en risk som varje investerare bör ta hänsyn till vid sina investeringar. Det har dock varit svårt för vanliga fondsparare att undvika investeringar i fossila bränslen, eftersom olika energibolag av hävd har hört till objekt som fonder med bred decentralisering investerar i.

S-Banken- och FIM-fonderna påskyndar klimatarbetet. Klimatarbetet och klimatmålen beskrivs i en ny klimatstrategi (pdf) som ska tillämpas inom förmögenhetsförvaltningen och som offentliggjordes i dag. Enligt strategin ska alla elproducenter uppfylla allt strängare kriterier för att S-Banken- och FIM-fonderna ska kunna investera i elenergiföretag direkt. Samtidigt lanseras en aktiefond av en helt ny typ.

”Detta år och coronaviruset har erinrat oss alla om hur viktigt det är att förbereda sig för nya slags globala hot. Det är känt att klimatförändringarna utgör ett stort hot och påverkar under flera decennier framåt. Därför har många investerare redan länge funderat på konsekvenserna av klimatförändringarna”, säger Mika Leskinen, investeringschef på S-Banken.

S-Banken hör till S-gruppen, där klimatförändringarna bekämpas i kooperationsanda i samarbete med ägarkunder, samarbetspartner och alla anställda inom S-gruppen. I februari offentliggjorde S-gruppen sina nya ambitiösa klimatmål enligt vilka S-gruppen ska vara koldioxidneutral 2025.

”Vid sidan av våra egna klimatåtgärder stöder vi på olika sätt våra ägarkunder i att gå mot en koldioxidsnål livsstil, bland annat genom vår kalkylator som visar koldioxidavtrycket för mat. S-Bankens nya fond är ett lika gott öppnande i investeringsverksamheten”, säger Taavi Heikkilä, SOK:s koncernchef.

S-Fond Fossilfri Europa investerar i europeiska börsbolag och fokuserar sina investeringar på bolag i en bra ställning när samhällen går mot ett koldioxidsnålt skede. Fonden skiljer sig också från vanliga fonder som investerar i europeiska aktier så att den inte investerar i bolag där affärsverksamheten bygger på fossila bränslen, såsom olja, naturgas eller stenkol.

”I praktiken stannar vi inför varje investering och funderar på om investeringen är en del av ett problem eller av en lösning”, säger Mika Leskinen.

S-Fond Fossilfri Europa är en andelsserie i fonden FIM Fossilfri Europa ESG. Fonden följer samma principer för ansvarsfulla investeringar som gäller för S-Banken- och FIM-fonderna.

Finländarna har för åttonde året i rad utsett S-Banken till den mest ansvarsfulla banken i Finland i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbarhet.

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, S-Banken, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi