Gå direkt till innehållet

Beräkningen av inlösenavgiften för FIM Bostad Specialplaceringsfond ändras fr.o.m. 31.8.2020

2020-05-07

Inlösenavgiften för FIM Bostad Specialplaceringsfond ändras från och med den 31 augusti 2020. Ändringen gäller beräkningen av investeringstid vid inlösen. Ändringen av prissättningen gäller även S-Bostadsfond, som är en andelsserie i FIM Bostad.

Fondens tecknings- och inlösendagar ändras från fr.o.m. den 29 maj 2020 från den sista bankdagen i varje kvartal till den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november. Med anledningen av ändringen ändras beräkningen av investeringstiden för fondens inlösenavgift för alla aktieägare som placerat i fonden före den 29 maj 2020. Genom ändringen vill vi säkerställa att personer som placerat i fonden före ändringen av tecknings- och inlösendagarna inte med anledning av ändringen måste betala en högre inlösenavgift än de annars skulle ha betalat. Ändringarna har fastställts av FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse den 21 april 2020. För dem som placerat vid inlösen före ändringen av tidsplanen för teckning- och inlösen beräknas investeringstiden med beaktande av tidigare intecknings- och inlösendagar. Investeringstiden avrundas till närmaste år som berättigar en lägre avgiftsnivå enligt följande. Procentandelarna för inlösenavgifter ändras inte.

Inlösenavgift för FIM Bostad

4,00 % om investeringstiden är mindre än 1 år
3,00 % om investeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
2,00 % om investeringstiden är minst 3 år men mindre än 4 år
1,00 %, om investeringstiden är minst 4 år

För andelsägare, som placerat i fonden före den 29 maj 2020, beräknas inlösenavgiften enligt den verkliga investeringstiden avrundat till en lägre nivå av inlösenavgift enligt följande:

    • Om investeringstiden är 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 1 år.
    • Om investeringstiden är 2 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 3 år.
    • Om investeringstiden är 3 år och 11 månader, beräknas avgiften för inlösen enligt en investeringstid på 4 år. 

Ändringen träder i kraft den 31 augusti 2020. Investeringstiden beräknas på ovan beskrivna sätt även vid inlösen som sker med värdet för den 29 maj 2020. Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen.

Du kan ta del av den nya servicetariffen på S-Bankens webbplats.