Gå direkt till innehållet

Vi skickar meddelanden om ändringar av villkor och priser – dagliga banktjänster är avgiftsfria även framöver

2019-02-11

Under våren ändrar vi vissa produkters och tjänsters prissättning och villkor. De uppdaterade prislistorna och villkoren träder i kraft 1.5.2019.

Ändringarna påverkar inte de dagliga banktjänsterna för ägarkunder eller deras familjemedlemmar. Vi erbjuder dem även framöver konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil avgiftsfritt.

Under februari skickar vi ett personligt meddelande till webbanken eller på papper till alla som ändringarna gäller. Till dem som får meddelandet till webbanken skickar vi dessutom ett separat meddelande om detta per e-post eller sms. Vi ber dock aldrig kunder uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon. Ytterligare information om detta finns på vår webbplats.