Gå direkt till innehållet

Vem är vanligen ekonomisk förebild i Finland: mamma eller pappa? S-Bankens nya undersökning avslöjar hur stor betydelse ekonomin har för det egna välbefinnandet

2019-10-24

Finländarna upplever att ekonomin är den vanligaste orsaken till stress. De anser att den egna ekonomin överlag påverkar hela deras välbefinnande i hög grad. De är också redo att begära hjälp av utomstående för att sköta ekonomin: fler är intresserade av fondsparande än av en personal trainer. Bland annat detta framgår av S-Bankens nya undersökning.

Den personliga ekonomin står i nära samband med det personliga välbefinnandet.

Detta framgår av en ny enkätundersökning (PDF, på finska) som S-Banken låtit göra. Enligt den upplever nästan varannan person att ekonomin orsakar eller har orsakat en del stress. Den näst vanligaste orsaken till stress är brådska.

Hur mycket ekonomin påverkar stressen beror på var i Finland man bor. Störst är oron i Södra Finland, där över hälften stressar över ekonomin. Minst är oron i Nyland, där mindre än 40 procent känner stress över detta.

Finländarna anser att den allra viktigaste faktorn som påverkar välbefinnandet är hälsan. Nästan tre fjärdedelar av finländarna är av denna åsikt. Dock anser över 40 procent av finländarna att den egna ekonomin är en viktig faktor som främjar välbefinnandet. En tredjedel av finländarna anser att kosten och en femtedel att boendeförhållandena är en viktig faktor.

"Resultaten av undersökningen visar att pengar inte får vara tabu", säger Annika Pohtila, som är produktgruppchef för sparande och placering vid S-Banken.

Pohtila hoppas att finländarna ska våga prata mer öppet om sin ekonomi, till exempel om lån och sparande. Traditionellt har många tigit om dessa frågor till och med inom den egna familjen.

I Finland är det oftare mamman, inte pappan, som är den största ekonomiska förebilden inom familjen och den närmaste kretsen. Av finländarna anser 22 procent att mamman och 18 procent att pappan är en förebild. Pohtila tipsar dock också om professionell hjälp eller till exempel digital investeringsrådgivning.

Enligt undersökningen är framför allt många 30–44-åringar mitt uppe i livet redo att förlita sig på extern hjälp: varannan av dem är intresserad av fondsparande. Totalt sett är fler finländare intresserade av fondsparande än av exempelvis personal trainer- och utbildningstjänster.

"Vi anser att var och en har rätt att bygga upp en bättre morgondag rent ekonomiskt. Som tur är har finländarna idag tillgång till helt nya metoder för att ta hand om sin ekonomi", säger Pohtila.

För närvarande ökar mikrosparande kraftigt i popularitet. Det är ett fenomen som har blivit en trend i andra länder. Vid mikrosparande placerar kunden dagligen små penningbelopp till exempel i olika fonder.

I Finland är S-Banken pionjär inom fenomenet. För ett år sedan lanserade S-Banken Finlands första tjänst för mikrosparande, Spararen. Tjänsten har redan över 20 000 användare och så många som 40 procent av dem som använder Spararen för att fondspara investerar nu för första gången någonsin.

I Spararen kan användaren spara genom att överföra pengar till de mest förmånliga blandfonderna i Finland – enkelt som ett led i de dagliga rutinerna. Användaren kan exempelvis överföra en euro vid varje kortköp, Bonus på inköp inom S-gruppen eller ett belopp som användaren själv valt till en fond.

Läs mer om resultaten av enkäten Ekonomiskt välbefinnande (PDF, på finska)

Mer information:

Annika Pohtila, produktgruppchef för sparande och placering, S-Pankki, p. 050 330 9428, annika.pohtila@s-pankki.fi

Kantar har på uppdrag av S-Banken genomfört en undersökning om ekonomin som en del av välbefinnandet. Enkätmaterialet insamlades i Kantars internetpanel 27.9–3.10.2019. Enkäten besvarades av 1 109 myndiga finländare. Deltagargruppen representerar 18–74-åriga finländare vad gäller kön, ålder och hemvist. Felmarginalen är högst 3,1 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.