Gå direkt till innehållet

Var femte kunde tänka sig att tillbringa en vecka i fängelse om de fick tusen euro – S-Bankens expert tipsar om alternativa sätt att tjäna tusen euro

2019-08-26

Oväntat många finländare är beredda att göra något drastiskt, som tillbringa en vecka i fängelse eller hoppa bungyjump, om de fick tusen euro. Det här framgår av S-Bankens nyligen genomförda enkät. Enligt S-Bankens expert kan man få ihop tusen euro via vardagens många bäckar små, nästan automatiskt.

Var femte finländare kunde tänka sig att tillbringa en vecka i fängelse om de fick tusen euro för besväret, framgår av S-Bankens enkät. I enkäten utreddes vad finländare skulle göra om de oväntat fick tusen euro. Dessutom utredde enkäten vad finländare skulle vara beredda att göra för tusen euro.

Enligt enkäten skulle de flesta som oväntat fick tusen euro deponera summan på ett konto. Så skulle nästan hälften av finländarna göra. Det näst populäraste svarsalternativet var att betala av på lån och det tredje populäraste var att fondspara. Lite färre än var tionde skulle åka på en södernresa och sex procent av finländarna skulle köpa nya kläder. Två procent skulle festa.

Produktgruppchef Annika Pohtila som ansvarar för sparande och placeringar vid S-Banken tycker att det är glädjande att många finländare skulle göra ekonomiskt smarta val om de fick tusen euro.

"Man bör komma ihåg att just nu får man bara lite ränta på pengar som deponeras på bankkonto. Fondsparande är för många ett mycket smartare alternativ, om man inte behöver pengarna med en gång", berättar Pohtila.

Hellre fängelse än reality-tv

I enkäten framgick att var tredje finländare skulle vara redo att godistrejka i ett år eller ta ett "vitt" år om de fick tusen euro. Lite färre kunde tänka sig att avstå från sin smarttelefon en månad.

Många vore redo att göra något drastiskt för att få tusen euro. Var fjärde kunde tänka sig att hoppa bungyjump och var femte tillbringa en vecka i fängelse. 13 procent skulle delta i en chiliätningstävling och 7 procent i ett reality-tv-program.

"Vi överraskades av att finländarna är beredda på att uträtta så modiga handlingar för att få tusen euro. Jag är lite förvånad över det här, eftersom det finns enklare sätt att få ihop tusen euro på", berättar Pohtila.

Pohtila lyfter fram fondsparande som ett sätt att få ihop tusen euro och det lyckas till exempel med tjänsten Spararen som finns i S-Mobilen.

"Med Spararen är det lätt att mikrospara och många bäckar små blir snabbt en stor summa. Bonus som intjänas på köp i S-gruppen kan enkelt överflyttas till en fond. Med S-Förmånskort Visa kan man för varje köp med kortet överföra en euro till en fond. Så får man enkelt ihop tusen euro inom något år", berättar Pohtila.

I Spararen betalar användaren högst 0,5 procent, dvs. 50 cent, per placerade 100 euro per år.

Mer information:
Annika Pohtila, produktgruppchef för sparande och placering, S-Banken, tfn 050 330 9428, annika.pohtila@s-pankki.fi

Kantar genomförde på uppdrag av S-Banken en undersökning om finländarnas sätt att förhålla sig till penningärenden. Enkätmaterialet insamlades i Kantars internetpanel 29.3–3.4.2019. Enkäten besvarades av 1 180 myndiga finländare. Deltagargruppen representerar 18–74-åriga finländare vad gäller kön, ålder och hemvist. Felmarginalen är högst 3,1 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.