Gå direkt till innehållet

Stadgarna och investeringsinriktningen för FIM IG Green ESG Placeringsfond ändras 17.5.2019

2019-04-17

Ändringen gäller punkten om underliggande tillgångar för derivatinstrument. Framöver kan fonden även investera i derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av kreditrisk, valutakurs eller valuta.

Finansinspektionen godkände stadgeändringen 9.4.2019. Ändringarna börjar gälla 17.5.2019. Ändringen av stadgarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Du kan ta del av fondens nya stadgar på S-Bankens webbplats.