Gå direkt till innehållet

S-Bankens samarbetsförhandlingar slutfördes

2019-04-26

S-Banken har slutfört de samarbetsförhandlingar som föranleddes av att banken lägger större fokus på sin kärnverksamhet och förtydligar organisationsstrukturen. Som ett resultat av förhandlingarna upphör anställningen för 54 personer.

S-Banken har slutfört samarbetsförhandlingarna som inleddes i mars och berörde 620 personer. Som ett resultat av förhandlingarna kommer anställningen att upphöra för 54 personer.

Samarbetsförhandlingarna inleddes med anledning av en omorganisering. Målet med omorganiseringen var att koncentrera en allt större del av verksamheten till två affärsenheter, dvs. bankverksamheten och förmögenhetsförvaltningen, samt att förbättra lönsamheten.

”På senare år har vi målmedvetet stärkt vår kärnverksamhet och det var det centrala målet även för den nu aktuella omorganiseringen. Tyvärr minskar också antalet arbetsplatser samtidigt. Jag tror emellertid att vi tack vare omorganiseringen kan ge våra kunder bättre och snabbare service”, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

S-Banken stöder dem som mister sin arbetsplats bland annat genom att ordna sysselsättningsfrämjande utbildning. Den nya organisationsstrukturen träder i kraft 1 maj 2019.

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, pekka.ylihurula@s-pankki.fi, tfn 010 768 2100