Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Livet lekte för fondspararen i början av året

2019-04-23

Januari–mars var en fest för cirka en miljon finländska fondsparare, bedömer S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominen. Efter ett svagt avslut på fjolåret steg nästan alla tillgångsslag, alltifrån aktier till obligationer, kraftigt i början av året.  

Värdet på de finländska blandfonderna steg i genomsnitt med över sju procent och över 6 000 finländare började spara i blandfonder. Detta framgår av fondrapporten Rahastopörssi (PDF på finska) som S-Banken ger ut fyra gånger per år.

I Finland finns cirka en miljon fondsparare och blandfonderna är Finlands populäraste fondklass. Cirka var tredje fondsparare sparar i blandfonder. Fondrapporten Rahastopörssi visar hur det går för en vanlig fondsparares investeringar och vad som kan väntas under de närmaste månaderna.

"I slutet av 2018 var nedgången på aktiemarknaden den största kvartalsnedgången på detta årtionde. Efter bottennoteringarna på julafton vände det emellertid och i början av året var uppgången exceptionellt kraftig", berättar S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominen.

Den globala aktiemarknaden avkastade nästan 15 procent. Det var ett av de starkaste kvartalen på hela 2000-talet. Samtidigt ledde räntenedgången till ökad avkastning av obligationer. Enligt Suominen "lekte livet för fondspararen".

Vad var det då som ledde till en U-sväng på marknaden? Chefsstrategen lyfter fram minskad oro för en recession som förklaring. Oron för en recession växte i både USA och Kina i slutet på fjolåret.
"Nu ser det dock ut som att staterna och centralbankerna kommer att hjälpa den ekonomiska tillväxten på traven genom stimulansåtgärder även i framtiden", säger Lippo Suominen.

Till exempel Kina har än en gång tagit till alla åtgärder för att stimulera ekonomin, från skattesänkningar till tilläggsinvesteringar. I USA har centralbanken Fed upphört med räntehöjningarna och lovat att sänka styrräntorna om det behövs. Räntenivån förutspås nu vara låg ännu längre än väntat, vilket för sin del stödjer ekonomin.

Utmärkt avkastning av blandfonder

Blandfonderna som hör till basverktygen för en helt vanlig finländsk sparare gynnas av den starka marknadsuppgången. De blandfonder med lägst risk som innehåller mycket ränteplaceringar steg med cirka fem procent i början av året. Mer riskfyllda fonder som investerar i aktier gav å sin sida en avkastning som låg kring tio procent.

Den stigande marknadsavkastningen fick också fart på spararna. Ännu i januari sjönk antalet fondandelsägare något, men i februari–mars började blandfonderna igen få nya sparare. Ökningen var dock blygsam, eftersom den allmänna osäkerheten och uppgifterna om en avtagande ekonomisk tillväxt såg till att spararna var försiktiga. Fenomenet gäller inte bara Finland, utan även globalt har inflödet av kapital till fonderna varit obetydligt trots den kraftiga aktieuppgången.

"Efter den kraftiga kursuppgången kan vi förvänta oss en jämnare avkastning av blandfonderna", bedömer Lippo Suominen.

Chefsstrategen påminner dock om att räntenivån antagligen kommer att vara "superlåg" långt om länge.
"Detta lockar säkert kapital till fonderna även i framtiden, eftersom avkastningen av bankkonton sannolikt är anspråkslös ännu under lång tid."

Mer information:
Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 09 6134 6111, lippo.suominen@s-pankki.fi