Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Fortsatt låga räntor gör blandfonder attraktiva

2019-07-29

Blandfonderna lockade nästan 20 000 nya investerare under årets andra kvartal, vilket är flest nya investerare sedan slutet av 2017. Även om de ekonomiska nyheterna har varit svajiga, har både aktier och obligationer gett en utmärkt avkastning i år. Detta har också backat upp avkastningen från blandfonderna. Räntorna förväntas rent allmänt ligga kvar kring noll under en längre tid än väntat, vilket innebär att investerarna söker bättre avkastning på fondmarknaden än vad de kan få från konton.

Blandfonderna, som är populära bland privathushåll, fick nästan 20 000 nya andelsägare under årets andra kvartal, vilket är en snabbare tillväxttakt än i början av året. Senast blandfonderna fick lika många nya andelsägare under ett kvartal var 2017. Detta framgår av S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF, på finska) som utkommer fyra gånger per år.

I Finland finns det cirka en miljon fondsparare, och blandfonderna hör till de mest populära fondklasserna i landet. Ungefär var tredje fondsparare sparar i blandfonder. Fondrapporten innehåller information om hur det går för den gemene fondspararens investeringar och vad hen kan förvänta sig under de kommande månaderna.

"Investeringarna har varit mycket lönsamma, eftersom blandfonderna gav en avkastning på i genomsnitt nästan 1,8 procent i april–juni. Aktie- och räntemarknaderna gick fortsatt bra, även om den kraftigaste uppgångstakten från början av året avtog", säger chefsstrateg Lippo Suominen på S-Banken.

Enligt Suominen var det exceptionellt i början av året att avkastningen från både aktiestinna fonder med hög risk och räntebetonade fonder med låg risk var ganska lika. Räntenedgången backade upp avkastningen på både obligationer och aktier.

Mången investerare har under första halvåret förundrat sig över den starka utvecklingen på finansmarknaden, samtidigt som det talas om en avtagande ekonomisk tillväxt både i Finland och utomlands.

"Dåliga ekonomiska nyheter har omvandlats till goda nyheter på finansmarknaden. Den svaga ekonomin gör att centralbankerna är tvungna att hålla kvar de superlåga räntorna. De låga räntorna backar i sin tur upp ekonomin samtidigt som de lockar investerare att välja mer riskfyllda placeringar, eftersom ränteprodukter med låg risk inte kommer att ge någon avkastning ännu under lång tid. Till och med USA, den globala ekonomins mest stabila draghäst, har tvingats att göra en helomvändning, eftersom Fed har bytt ut räntehöjningarna ifjol mot förväntningar på räntesänkningar i år", säger Suominen.

Allt längre tid med låga räntor

Finland och resten av euroområdet har väntat länge att noll- och minusräntorna förblir ett tillfälligt fenomen. Enligt S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominen befinner vi oss dock nu i en situation där vi har passerat den ekonomiska tillväxttoppen i euroområdet för denna gång. Trots det ligger centralbankens inlåningsränta kvar på -0,4 procent.

"Sent omsider har man allmänt medgett att räntorna kommer att förbli superlåga längre än väntat. ECB kommer snarare att sänka räntan än höja den. Marknaden prisar in att tre månaders Euribor som allmänt används som referensränta skulle stiga över nollstrecket först i slutet av 2023. I början av året förväntades räntan stiga över nollstrecket i år", säger Suominen.

Även privathushållen har konstaterat att räntorna förblir låga. Detta har å ena sidan lett till en ökning i uttaget av bostadslån, men å andra sidan även till att blandfonderna har ökat i popularitet. Enligt Suominen kommer bankkonton inte ens i fortsättningen att ge någon egentlig avkastning. Därför lönar det sig att styra tillgångar till sådana investeringsmarknader där man kan få avkastning.

"Blandfonder är ett enkelt och attraktivt alternativ för privathushåll att försöka få bättre avkastning på sina tillgångar. Såvida inte finansmarknaden backar kraftigt, kan vi förvänta oss att fonderna fortsätter att öka i popularitet."

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF, på finska)

Mer information:
Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 09 6134 6111, lippo.suominen@s-pankki.fi